Sju år i barackskola är för mycket

Det skulle bli tre läsår i baracker, nu ser det ut att bli till och med över sju. Svängarna i beslutsprocessen kring Tolkis skola har varit många, och de ser ut att bli ännu fler.

Hur länge ska de svenska eleverna i Tolkis och Gammelbacka tvingas gå i barackskola? Nu är det stadsdirektör Jukka pekka Ujula som har bollen i sin hand. När stadsstyrelsen snart tar ställning till hur man ska lösa knuten med skolorna i Tolkis, är det stadsdirektörens förslag till beslut som ligger som grund för diskussionen. Hur tänker stadens högsta tjänsteman? Budskapet har varit allt annat än klart och tydligt hur han ser på framtiden för skolorna i Tolkis.

Året var 2013 när Tolkis skola dömdes ut som fastighet och eleverna flyttades till baracker. Då var planen att ett nytt skolhus med daghem och gymnastiksal skulle byggas och vara klart 2016.

När det två år senare upptäcktes att inomhusluften i de äldsta byggnaderna av Tolkkisten koulu är dålig, blev det svårt. Fullmäktige beslutade att de svenska eleverna flyttar in i Tolkkisten koulu, som först renoveras, och de finska eleverna får den nya skolan i stället.

Redan nu är det klart att en hel del av Tolkis skolas elever kommer att ha undervisats hela sin grundskoletid i baracker. Gammelbacka skola ska också stängas och en del av eleverna ska flytta till Tolkis svenska skola, andra till den nya enhetsskolan på västra åstranden, som ska byggas.

Efter år av velande hit och dit kommer knappast förslaget att de svenska eleverna kan gå i barackskola fram till februari 2020 som någon överraskning. Det skulle bli sju läsår och en termin sammanlagt.

Galghumor, ironi men framför allt sorg är känslorna som läsarna förmedlade på Facebook när Östnyland publicerade nyheten att baracktiden kan bli längre för svenska Tolkisbarn (31.3.17).

Det är åtminstone ett av fyra olika scenarier som presenterades för bildningsnämnden nyligen, i en informell diskussion om skolorna i Tolkis, en diskussion som även lokalitetsdirektören och stadsdirektören deltog i. Förslaget att de svenska elevernas baracktid förlängs är enligt kalkylerna det klart billigaste alternativet. Exakt hur man har räknat är oklart. Kalkylerna saknar nämligen en del väsentliga uppgifter.

På finskt håll gråter man över risken att eleverna i Tolkkisten koulu skulle förpassas till baracker under ett drygt år, samtidigt som svenska elever undervisas i flera år baracker på flera håll i staden.

Utredningen över bildningsnätet väntar på det nya fullmäktige. Den har vevats fram och tillbaka i flera år, och under tiden stiger alla kostnader. Barackföretagen däremot tjänar pengar.

Vi som står utanför förvaltningen och beslutsfattandet vet inte vad som är orsaken till att redan fattade beslut rivs upp, varför bildningsnämndens medlemmar inte i tid får fakta som de behöver för att kunna fatta beslut, varför frågan om Tolkisskolorna bara drar ut på tiden.

Men vi kan fundera och spekulera, kanske till och med leverera en gissning: Det ska inte bli en svensk skola i Tolkis, utan de svenska eleverna i Tolkis och Gammelbacka ska ges plats i den Västra enhetsskolan som ska byggas och vara klar hösten 2019.

Beslutsfattarnas vilja körs över i den här utdragna processen kring skolorna i Tolkis, och det ser illa ut ur demokratisk synvinkel.

Värre är att man får en bild att pengarna är viktigare än barnen.

Mer läsning