Sjöräddning: Fraktfartyget är i Tallinn

Finska patrullbåten Tursas assisterar Glory Hongkong.Bild: Lehtikuva/Handout/Merivartiosto - Smlv

Fartyget Glory Hongkong som hamnade i sjönöd väster om Hogland i Finska viken på torsdagskvällen har anlänt till Tallinn under lördagen, uppger Helsingfors sjöräddningsundercentral.

Glory Hongkong seglar under Panamas flagga och ska repareras i Tallinn. Sjöräddningsuppdraget har tagit ovanligt lång tid, men löpt utan risk för att fartyget skulle sjunka. Patrullbåtarna Tursas från Finland och Kindral Kurvits har övervakat bogseringen.

Gränsbevakningsväsendet tog emot ett nödrop från ett fraktfartyg som börjat läcka på internationellt vatten väster om Hogland på torsdagen. Fraktfartyget var på väg till S:t Petersburg när det började ta in vatten genom en havsvattensbrunn. Vid tidpunkten för larmet hade fartyget tagit in upp till fem meter vatten i maskinrummet.

Besättningen pumpade vatten ur fartygets maskinrum under hela natten till torsdagen. Vattennivån sjönk med flera decimeter och besättningen på 22 personer behövde inte evakueras.

Det är fortfarande oklart vad som orsakade läckan, men varken olja eller andra miljöskadliga ämnen har läckt ut i vattnet.