Sjöbevakningssektion ordnar Twitter-maraton

FÖLJ MED. Under Twitter-maratonet kan allmänheten följa med hurdana uppdrag som sysselsätter sjöbevakningssektionens enheter. Bild: Mostphotos

Finska vikens sjöbevakningssektion ordnar ett Twitter-maraton nu på veckoslutet.

Sjöbevakningssektionen informerar om alla sina uppdrag under 24 timmar på sitt Twitterkonto.

Twitter-maratonet börjar på lördag den 14 juli klockan 12 och slutar på söndag den 15 juli klockan 12. Uppdragen kan följas på Finska vikens sjöbevakningssektions twitterkonto @merivartiosto eller med hashtagg #merivartiosto24h.

Finska vikens sjöbevakningssektions lednings- och sjöräddningscentralen (MRSC Helsinki) ansvarar för Twitter-maratonet. Lednings- och sjöräddningscentralen ligger vid staben för Finska vikens sjöbevakningssektion i Helsingfors.

Med Twitter-maratonet vill FVSBV göra sin verksamhet mer bekant för medborgarna och berätta om hurdana uppdrag sjöbevakningssektionens enheter har.

Mer läsning