Självrisk vållar huvudbry

Får ta tid. Personalen på apoteken har svar på de flesta frågor. Bild: Kristoffer Åberg

Vid årsskiftet infördes en självrisk för ersättning av läkemedel. Beslutet om förändringen fattades i sista stund vilket gjorde att information om den inte nådde ut till alla.

När nästan en tredjedel av året gått är det ännu många som inte har riktigt koll på hur självrisken som införts på läkmedelsköp fungerar.

Tidigare fick man ersättning direkt vid köp på de mediciner som Folkpensionsanstalten beviljar ersättning för. Nu finns det en självrisk.

Ger råd. Provisor Lauri Itkonen och hans personal berättar gärna både om det nya ersättningssystemet och om de läkemedel man säljer. Bild: Kristoffer Åberg

– När man har betalat mediciner för 50 euro per person och år får man ersättning som tidigare, säger Lauri Itkonen som är provisor på Nya Apoteket.

Självrisken gäller personer som fyllt 18 år.

– En del tror att man måste köpa läkemedel för minst 50 euro per gång, eller att man måste köpa samma medicin för 50 euro för att få ersättning. Så är det inte, det är den sammanlagda summan som räknas, säger Itkonen.

Färre ersätts

Med förändringen strävar staten efter att spara. Meningen är att koncentrera de medel som finns till dem som har störst utgifter för medicin.

– Det betyder att över en fjärdedel av finländarna inte kommer att få någon ersättning alls, de som köper läkemedel för en summa som är mindre än 50 euro per år, säger Lauri Itkonen.

Det betyder att över en fjärdedel av finländarna inte kommer att få någon ersättning alls.

I stället får de som har mera utgifter för läkemedel en lite större ersättning än tidigare. Man behöver inte själv hålla reda på hur mycket man har kvar till gränsen, det sköter apoteket om.

När man köpt medicin för 610,37 har man nått det så kallade läkemedelstaket. Efter det betalar man en endast en avgift på 2,50 euro per medicin och köp, FPA ersätter resten.

– Kunder som nått läkemedelstaket tar ofta ut medicin före årsskiftet, medan de ännu får allt ersatt. Det kan hända att många andra nu också passar på att köpa mediciner i slutet av året, innan följande självrisk på 50 euro träder i kraft, säger Itkonen.

Elektroniskt

De flesta läkare använder i dag e-recept. Lauri Itkonen påminner om att man gratis kan få ett utdrag över sina egna recept på apoteket. Det är alltid kunden som själv har ansvar för sina mediciner och för att recepten är giltigt.

– Det är bra att hämta ut sina mediciner i tid, inte samma dag som man behöver nya. Ibland uppstår avbrott i distributionen till apoteket och då kan det vara knepigt om man kommer efter sin medicin i sista stund och den inte finns.

Apoteket tar hand om förnyandet av recept, om kunden vill. Det kan ändå ta över en vecka. Man kan också själv förnya recept via det elektroniska registret Kanta dit man loggar in genom att identifiera sig.

Det finns läkare som ännu skriver recept för hand.

Från om med 1.1.2016 finns en självrisk på 50 euro. Efter att man köpt receptläkemedel som hör till ersättningssystemet för sammanlagt 50 euro får man FPA-ersättning.

Köpen kan fördelas på flera besök.

FPA har koll på hur mycket man har kvar av självrisken.

Läkemedelsersättningarna efter självrisken är 40 procent grundersättning, den lägre specialersättningen är 65 procent och den högre specialersättningen är 100 procent.

Årssjälvrisken är köp av läkemedel är 610,37 euro. Efter att man nått den ersätter FPA läkemedlen resten av året.

Mera information finns på www.fpa.fi

– En del blir också förvirrade över att inte alla recept är elektroniska när de flesta är det. Det kan vara svårt att komma ihåg när man skulle ha ett recept med sig och när man inte behöver det.

Råder gärna

Sedan några år tillbaka får man FPA-ersättning för endast en viss mängd läkemedel i taget. Det innebär att man inte kan ta ut ett helt års läkemedel på en gång. Tanken är att man inte ska ha för mycket läkemedel liggande hemma.

På apoteket står man till tjänst med information – både om läkemedlen och om ersättningssystemen.

Lauri Itkonen har en önskan nästa gång regeringen gör en förnyelse som berör läkemedelsbranschen.

– Fatta beslutet i tid och informera om det, så folk hinner ta till sig informationen, säger han.