Självförsörjande Selma pekar på en uppenbar fråga

Vem ansvarar för att vi faktiskt gör något åt klimatförändringen?

Tisdagens reportage i ÖN (13.7) synliggjorde en mera komplicerad fråga än en ensam artikel kan reda ut. I reportaget berättade 21-åriga Selma, en tidigare filosofistuderande, om sina strävanden att bl...