Sista ordet, kanske, om Tolkis skola på onsdag

SKOLBYGGE. Här byggs nya Tolkkisten koulu. Bild: Kristoffer Åberg

Omröstningen om Tolkis skola i Borgåfullmäktige blir ett spänningsmoment. Rektor litar ändå på de förtroendevalda.

Tolkisbarnen, -föräldrarna och -lärarna har den här veckan relativt tryggt firat sportlov efter beskedet på måndagskvällen att en majoritet av stadsstyrelsen godkänner investeringen i en svensk skola i Tolkis med en nybyggd gymnastiksal.

Ärendet går vidare till stadsfullmäktige på onsdag.

Rektor Johan Öhberg har redan i många år jobbat med planeringen av skolan, först som en helt ny skolbyggnad, nu som en renovering och utbyggnad av nuvarande Tolkkisten koulus skolhus.

– Jag är tacksam för att elevernas föräldrar och skolans personal har lyckats agera så tryggt som möjligt inför barnen under de här turbulenta tiderna, säger Öhberg.

– Jag litar också på våra förtroendevalda. De har ju gett grönt ljus för skolbygget redan flera gånger. Oron har helt och hållet skapats av tjänstemännen.

Viktig projektplan

Vid stadsstyrelsemötet kom Samlingspartiets Nina Uski med en protokollsanteckning som lyder ungefär så här i översättning till svenska:

I fortsättningen kan man inte tillåta skolbyggen utan en kontinuerlig uppföljning och övervakning av kostnaderna. Ett investeringstak är nödvändigt.

Öhbergs kommentar till protokollsanteckningen är att han hoppas att den senaste tidens stötande och blötande leder till bättre processer i planeringsskedet i framtiden.

– När man gör en projektplan utgår man från hur staden på bästa och billigaste sätt kan bygga det hus som staden behöver, säger Öhberg.

– Om man redan har godkänt projektplanen blir det ju ganska avigt om man i följande skede går in och vill plocka bort något från helheten, som en gymnastiksal. Då verkar det som om man inte tagit till sig bakgrunden till de tidigare gjorda besluten och tappat greppet om vad man håller på med.

Oklara konstellationer

Vid fullmäktiges möte den sista februari får vi se hur beslutsfattarna ser på saken.

Konstellationerna inför mötet är inte lika klara som i stadsstyrelsen där SFP, SDP och Centern ställde sig eniga bakom en ny svensk skola i Tolkis.

SFP-ledamöterna håller säkert fast vid ståndpunkten att Tolkiseleverna behöver sin skola.

Däremot ryktas det att SDP-gruppen kommer att splittras i fullmäktige.

Också Samlingspartiet kommer att splittras, som partiet gjorde i stadsstyrelsen. Det finns en stark vilja bland många av samlingspartisterna att stryka idrottssalen från det svenska skolbygget, något som också drabbar den finska skolans elever.

De Gröna splittras säkert också.

Den 17 maj 2017 har Borgåfullmäktige enhälligt godkänt en kläm:

"Tolkis skola och Tolkkisten koulu är starkt sammanhängande...Skolprojekten bör prioriteras så att båda skolornas byggen kan förverkligas med en snabb tidtabell."

Den nya Tolkkisten koulu ska stå inflyttningsklar i november i år. Efter vårterminen 2019 har Tolkis skolas elever inhysts i baracker i sex år.

För skolor och daghem i Tolkis har det under åren gjorts flera tiotal kostnadsberäkningar, utifrån olika byggnadslösningar.

I den första räknade man med en ny livscykelskola för de svenska eleverna och ett daghem.

Efter det har man bland annat räknat med en skola för både svenska och finska elever, med daghem i den nuvarande finska skolan.

Man har räknat med elever till den svenska skolan från enbart Tolkis, från Tolkis och Gammelbacka, och med bara en del av eleverna från Gammelbacka.

Daghem finns inte med i de nuvarande planerna.

Om fullmäktige godkänner skissritningsskedet ber lokalitetsledningen in offerter till maj. Då får man se de riktiga kostnaderna och de kommer att gå till stadsstyrelsen.

Mer läsning