Sisco anklagas för allvarligt slarv

HYRA. Flera av lägenheterna har genomgått toalettrenoveringar. Bild: Max Nyberg

Byggföretaget Sisco har fått beröm för sina moderna lägenheter av hög kvalitet. Bakom fasaden döljer sig ändå så allvarligt slarv att åtminstone två rättsprocesser är i görningen.

I början fick Sisco god publicitet för sina snabbt uppförda byggnader; det talades om moderna hus av hög kvalitet med kreativa lösningar till ett förhållandevis lågt pris. Byggföretaget Sisco har byggt en hel del också i östra Nyland under de senaste åren. Lägenheterna har också haft bra åtgång.

Rykten om slarv

Det började ändå sippra fram uppgifter om slarv och bostäder som krävt upprepade renoveringar när allt borde ha varit färdigt. Toaletter har varit obrukbara, många har flyttat in i bostäder som knappt kan kallas färdiga. Det har varit fuktskador, ingen värme, ojämna golv, skrapiga köksmaskiner, spruckna kakel och isoleringsmaterial som skymtar bakom skåp.

I ett fall kunde ingen flytta in i sina nya hyreshem trots att många redan tömt sina gamla lägenheter. Det ledde till omfattande arrangemang med alternativa lösningar som Sisco skötte enligt bästa förmåga.

En person berättar hur familjens hyreslägenhet varit utan fungerande toalett i tre veckor – problem som gäller också i andra lägenheter i området.

NYTT. Sisco bygger också nu nytt på samma område som hyreslägenheterna med toalettbekymmer. Nu handlar det ändå om ägarbostäder. Bild: Max Nyberg

Alla som nämner bolagets slarvfel uppger samma sak: det är svårt att få kontakt med bolaget som skickar diverse arbetare vid överraskande tider. Med enstaka undantag vill ändå ingen tala om saken under sitt eget namn.

Samma bild målas upp på diskussionsforum på internet. Responsen är hård: "Arbetet är förfärligt, och man förhåller sig undermåligt till reparationer", "De förhalar och ger felaktig information", "Får se när vi hamnar i tinget", "lägenheterna överlåts ofärdiga".

Problemen gäller såväl hyresbostäder som ägarbostäder.

Nu diskuteras rättsliga åtgärder mot Sisco inom två bostadsbolag i Borgå. I ett bolag har hotet lett till förhandlingar med företaget, medan det andra ännu är oklart. I ytterligare ett tredje bostadsbolag talas det om rättsliga åtgärder.

Där fanns en lista på säkert hundra saker som borde åtgärdas.

Svåra garantireparationer

I ett av de möjliga rättsfallen är det fråga om ägarbostäder där bostadsbolaget inte vill kommentera saken. Problemen grundar sig i en tvist om garantireparationer.

En tidigare hyresgäst som bodde ett halvt år i en av lägenheterna säger att listan på fel var så lång att hen höjde på ögonbrynen.

– Där fanns en lista på säkert hundra saker som borde åtgärdas. Jag har själv bakgrund inom byggbranschen och kunde konstatera att det inte hade gått rätt till. De som köpt har haft stora problem med garantireparationer.

I Borgå vill ledande byggnadsinspektör Henning Johansson inte ta ställning till Siscos brister och hur klokt det är att låta företaget köpa tomter och bygga blivande hem. Däremot har byggnadsövervakningen haft en del problem med Sisco. Johansson nämner bland annat att "vissa saker inte varit färdiga". Bland annat har bolaget inte skickat in nödvändiga handlingar för att slutföra projekt.

SPRICKOR. Glasskivan på väggen bakom arbetsytan i köket har spruckit. Bild: Max Nyberg

– På Stenbocksgatan visade det sig att man bör korrigera gårdsplanen. Det sipprade in vatten under husen. Dräneringssystemet måste förnyas.

Staden har också bett om utomstående granskare för projektet, men processen har visat sig vara svår.

– Jag har nu en ny ansökan om en person som vill utföra granskningen. Men jag tar inte ställning till den i det här skedet.

I bygg- och miljönämnden

I bakgrunden finns ett ärende som kom upp i bygg- och miljönämnden redan för ett år sedan (23.2). Där konstaterar man att det förekommit betydande problem med dräneringssystemet när invånarna flyttade in. Det står att det finns vatten och byggavfall i bottenbjälklagen, medan ventilationsöppningarna täppts till. Det har varit oklarheter i energiutredningen.

Ärendets beredare konstaterar att Sisco vid inflyttningssynen uppvisat ett inspektionsprotokoll som den ansvariga arbetsledaren kvitterat. Beredaren konstaterar att "I ljuset av dessa handlingar borde de frågor som nu kommit fram inte vara möjliga. Byggnadstillsynen kan inte lita på de nuvarande aktörernas bedömning av energiutredningens riktighet och av hur områdets dräneringssystem fungerar".

Däremot kanske vi måste överväga vår hållning gentemot bolaget om det framkommer fram än det jag nu hört om.

Vidare står det att "den ansvariga arbetsledaren till denna del har försummat sin skyldighet".

Ogjord styckning

I fallet med bostäder som man inte kunde flytta in i nämner Henning Johansson att Sisco inte styckade fastigheten. Man hade behövt dela fastigheten i två delar för att inte behöva bygga skyddsrum.

– I tillstånden nämndes att styckningen måste göras innan någon flyttar in.

NYTT. Sisco bygger också nu nytt på samma område som hyreslägenheterna med toalettbekymmer. Nu handlar det ändå om ägarbostäder. Bild: Max Nyberg

Johansson vill ändå inte ta ställning till hur klokt det är att sälja tomter till bolaget.

– Jag tar inte ställning till vilka som tilldelas tomter och vilken linje staden har. Vi tar ställning till själva planeringen.

Sisco har flera projekt på gång också i Sibbo. Där säger mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä att bolaget nu håller på köpa mark för att bygga drygt 1 800 kvadratmeter bostadsyta vid det gamla sjukhuset. Affären borde äga rum ungefär vid månadsskiftet. Flera objekt är för tillfället i byggskedet, däribland i Tasträsk.

Själv har han inte hört om några problem med företaget och har inte fått ta emot reklamationer. Oavsett är kommunen i praktiken tvungen att sälja till högst bjudande om det handlar om budgivning.

– Däremot kanske vi måste överväga vår hållning gentemot bolaget om det framkommer fram än det jag nu hört om. Då kanske vi måste reagera.

Personliga erfarenheter

I Borgå finns flera relativt nya objekt som Sisco uppfört. I en hyreslägenhet bor en person som inte heller vill uppträda med namn. Hen säger ändå att familjens plan var att sälja sin gamla lägenhet, bo i hyreslägenhet en tid och att sedan låta bygga ett nytt hus. Nu har ändå problemen med lägenheten tagit så mycket krafter att det inte blivit något av det.

Familjen har i skrivande stund varit utan fungerande toalett i tre veckor.

Det var just i det här huset som inflyttningen inte lyckades som tänkt, där invånarna förpassades till tillfälliga boenden i ett par veckor. När de väl fick flytta in var lägenheten inte färdig.

– Sisco ansåg att förseningen berodde på staden. När vi till sist flyttade in stod två unga män som med röda ansikten undrade hur vi kan flytta in nu redan, säger personen.

Under de två veckorna fick folk bo på hostel, på Haiko gård och i diverse hyreslägenheter. Familjen fick ändå flytta in sina saker, och märkte då en lång rad brister som de reklamerade. I toaletten fanns lösa kakel, men svaret från Sisco var att det är ok att duscha.

STAVNING. I det här husbolaget (med hyresbostäder) brukar invånarna skratta att inte ens namnet stavades rätt. Bild: Max Nyberg

I mitten av oktober fick de flytta in, bara för att hitta samma problem som också många grannar klagat på. Det visade sig att värmesystemet inte fungerade som tänkt, bland annat var det sexton grader i ett av rummen. Saken utreddes och ledde till frågan huruvida familjen förstod sig på termostaten. I början av november kom ett meddelande om att man skulle bygga ut en egen värmeledning till det sista huset. Saken ska nu vara åtgärdad, men nyligen hade dottern 28 grader varmt i rummet under natten.

Snart återkom problemen i toaletten. Det visade sig att fogarna hade börjat spricka, och att det krävdes renovering. Ett par veckor senare måste man återigen renovera toaletten, då med spruckna kakelfogar. Nu har familjen levt tre veckor utan toalett.

En granne flyttade bort för att processen blev för tung.

– Nu har vi en fanerskiva i golvet. Skivan böjer sig, så man undrar bara hur kaklet håller när man väl lägger in det.

Under processens gång har det visat sig vara svårt att få kontakt med bolaget, något som också andra uppgett.

– De svarar inte, eller så svarar de bara delvis. Man väntar bara hela tiden. En granne flyttade bort för att processen blev för tung.

Toalettproblemen, som gäller ett tiotal lägenheter, visade sig senare bero på en dålig försändelse med fogmassa. I nuläget finns en extra toalett i en tom lägenhet några hundra meter bort.

– Vi erbjöds en enrummare i ett hostel under renoveringen. Men vi är en familj och kan inte bo så smått. Och något annat alternativ finns inte, så vi får springa till ett annat hus för att sköta toalettbestyren.

Finansieras av Ara

Personen förundrar sig också över att lägenheterna fått Ara-finansiering.

– Ara talar om kvalitetsbostäder till vettiga priser. Jag undrar om det här är i enlighet med deras principer.

Det finns ändå nöjda kunder, bland annat uppger en granne att lägenheten är perfekt och att kontakterna med Sisco fungerar bra.

Vi erbjöds en enrummare i ett hostel under renoveringen. Men vi är en familj och kan inte bo så smått.

En annan granne har inte upplevt lika stora problem. Det värsta hen stötte på var att tvättmaskinen tömde vattnet på golvet och att en rad småfel aldrig åtgärdats.

– Däremot är jag missnöjd med ersättningen som vi fick för att vi inte fick flytta in.

Invånaren har talat med grannar, och har märkt hur ett flertal har problem med just toaletten.

– Jag har sett upprivna toaletter. Många är missnöjda med sina lägenheter. Det är kallt. En granne tvingades värma lägenheten genom att lämna bastudörren öppen i december.

I det andra husbolaget med snarlikt namn har hon talat med människor som har dåligt draget elsystem.

– Lamporna i taket blinkar, men ingen reparerar det. Min kusin, som bor i ett annat bolag i Borgå, berättade att Sisco meddelade skulle reparera balkongen av "säkerhetsskäl". Ett år senare har ingen synts till.

Ytterligare en annan granne bekräftar sakerna som kommit fram. Efter en rad reparationer fick han nyligen meddelande om något fel med kaklen i toaletten, men han är osäker på vad som ska hända.

– Jag hoppas att de inte river upp också min toalett.

Mannen säger att kontakten med Sisco fungerade väl i början. Annat är det nu efter att ha bott i lägenheten en tid.

– Det blev oregelbundet efter det. När grannarna träffas på gården är samtalsämnet alltid lägenheternas skick och hur Sisco sköter problemen. Jag är bara glad att jag inte äger lägenheten.

Här kan du läsa Siscos svar.

Fotnot: De intervjuade valde anonymitet på grund av rädsla för konsekvenser eller juridiska åtgärder.

Är ett företag som bygger lägenheter och hus i Finland.

Grundat 2008.

Har flera objekt på gång i östra Nyland, bland annat i Haiko, Majberget och Nickby.

Bolaget är aktivt mer eller mindre i hela Finland. Bland annat ska man bygga höghus av trä i Nystad.