Sipoon Rautas fastighet i Nickby har sålts – får rivas

RIVS. Tillståndet att riva den gamla järnhandelsbyggnaden flyttas över med en fullmakt till den nya ägaren, skriver Sipoon Sanomat. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Sipoon Sanomat skriver att Paul Hartwall är ny ägare till järnhandeln Sipoon Rautas före detta fastighet.

Bygg- och miljöutskottet i Sibbo har gett tillstånd för att riva byggnaden som under åren utsatts för en mordbrand och flera fall av skadegörelse. Enligt Sipoon Sanomat ska rivningen ske vid årsskiftet.

På fastigheten har man planerat flervåningshus som är högst fyra våningar höga. Byggandet ska enligt nuvarande tidtabell påbörjas under våren.

SR-Rautas tidigare ägare har ägt byggnaden och tomten genom ett fastighetsbolag men nu är de sålda. Den nya ägaren är Kusinkapital där Paul Hartwall fungerar som vd.