Simhallen stängd igen på sommaren – spasidan stängd längre än normalt

Borgå simhall håller stängt i fem veckor under sommaren. Bild: Arkiv / Kristoffer Åberg

Under sommaren renoveras tvättrummen och rekreationsbassängsavdelningen i Borgå simhall. Hela simhallen är stängd från 24 juni till 28 juli.

Rekreationsbassängsavdelningen stängs för renoveringar redan vid månadsskiftet maj–juni och öppnas senast i mitten av augusti.

Rekreationsbassängsavdelningen – spasidan – har en knattebassäng, en allaktivitetsbassäng, en kallbassäng, en bubbelpool och en vattenrutschbana. Den normala fem veckor långa sommarstängningen gäller 25 meters-bassängen, undervisningsbassängen, hoppbassängen och omklädningsrummen i den så kallade gamla delen.

– I simhallen utförs varje sommar service- och städningsåtgärder under den fem veckor långa sommarstängningen. När de större renoveringarna görs samtidigt är möjligheten att simma inomhus ändå samma som vanliga somrar, men cirka hälften av simhallen håller i år längre stängt, berättar chefen för idrottstjänster Per Högström.

Under sommaren byts de keramiska kaklen på rekreationsbassängsavdelningen till en polyuretanbaserad beläggning. Beläggningen installerades redan på vissa områden när allaktivitetsbassängen renoverades år 2016.

– Golvmaterialet har upplevts som bra och det installeras nu på hela rekreationsbassängssidan. Samtidigt renoveras gjutningar och lutningar i golvet.

Kloren och fukten har frätt hål i tvättrummens ventilationskanaler och ventilationen är inte längre helt under kontroll. Tvättrummens nedsänkta tak rivs för att ventilationskanalerna kan förnyas och samtidigt förnyas också vatten- och värmerören i undertaket samt belysningen i tvättrummen.

Renoveringen inverkar inte på föreningarnas verksamhet och inte heller på sommarens simskolor eller ledda timmar.

En grundlig renovering av simhallen blir aktuell om cirka 15 år, uppger man från staden.

Mer läsning