Silvennoinen vikarie för social- och hälsovårdsdirektören

Ann-Sofie Silvennoinen valdes till vikarie för social- och hälsovårdsdirektören Bild: Borgå stad

Magister i hälsovetenskap, MBA Ann-Sofie Silvennoinen har valts till vikarie för social- och hälsovårdsdirektören i Borgå stad till årets slut.

Silvennoinen har en mångsidig erfarenhet inom förändrings- och personalledarskap samt ledarskap inom offentliga och privata hälsovårdstjänster.

Ann-Sofie Silvennoinen övergår den 7 augusti till social- och hälsovårdsdirektör i Borgå stad från tjänsten som kommundirektör i Lumparland. Hon har tidigare jobbat bland annat som personal- och utvecklingschef vid Åbolands sjukhus, projektchef med ansvar för byggprojekt vid läkarcentralen Aava och som operativ chef med ansvar för att starta upp ny verksamhet vid Sairaala Neo.

Ansökningstiden till vikariatet för tjänsten som social- och hälsovårdsdirektör gick ut den 22 juni. Tretton ville ha jobbet. Rekryteringen av en vikarie påbörjades i början av juni eftersom Pia Nurme beviljades tjänstledighet utan lön till årets slut från uppgiften som social- och hälsovårdsdirektör i Borgå stad.

Mer läsning