Silfvast svingar fullmäktigeklubban i Lappträsk

ORDFÖRANDE. Sauli Silfvast valdes till fullmäktigeordförande. Bild: Max Nyberg

Nya kommunfullmäktige träffades första gången på onsdagskvällen i Lappträsk. Nu står det klart att SDP och SFP håller i ordförandeklubborna.

Lappträsk kommuns nya fullmäktige träffades för första gången på onsdagen, då i första hand för att fördela de olika förtroendeposterna och ordförandeposterna.

Efter ett kort möte stod det klart att det är Sauli Silfvast (SDP) som för ordet i fullmäktige i Lappträsk den kommande perioden, medan Christoffer Hällfors (SFP) gör detsamma i kommunstyrelsen.

Som största parti fick SFP fyra nämndordförandeposter. SDP, Samlingspartiet, Gröna och Centern fick en ordförandepost var.

Kommande utmaningar

Sauli Silfvast tog över ordförandeskapet några minuter in i mötet och passade då på att säga några ord. Han inledde med att be om ursäkt för sina bristande språkkunskaper och att det bara blir på finska, men lovade att det ska bli bättre under valperioden.

– Samarbete, öppenhet, ärlighet och förtroende är ledord för mig. Detta fullmäktige kommer att spela en viktig roll i hur kommunen mår om fyra år. Vi måste också se längre framåt än bara den här perioden i vårt beslutsfattande.

Detsamma passade Christoffer Hällfors på att göra när det stod klart att han tar ordförandeklubban i kommunstyrelsen. Han passade på att nämna fullmäktiges låga medelålder på 44 år, alltså 6 år lägre än medeltalet i Finland.

– Det är bara halva sanningen. Hälften är nya, hälften har mycket lång erfarenhet.

Hällfors passade också på att nämna kommande utmaningar, däribland ett underskott på 1 miljon euro och stora investeringar. Han lyfte också fram det faktum att tre högre tjänstemän slutat på kort tid.

– Vi måste med snabb tidtabell anställa tre nya centrala tjänstemän. I en kommun av Lappträsks storlek är det mycket viktigt.

Nämnderna

Man valde också ordföranden för de olika nämnderna, där SFP fick fyra ordförandeposter. Därmed svingar Benny Engård (SFP) ordförandeklubban i tekniska nämnden och fullmäktiges valnämnd. Timo Virtala (Gröna) för ordet i revisionsnämnden, Päivi Lempiö (C) i bildningsnämnden och Minna Alatalo (Saml) i grundtrygghetssektionen. Bjarne Österholm (SFP) är ordförande i centralvalnämnden.

Anne Rönkkö (C) och Johan Gustafsson (SFP) är kommunens representanter i Lovisa och Lappträsk gemensamma grundtrygghetsnämnd. Anne Penninkangas (C) och Sebastian Wallén (SFP) representerar för sin del kommunen i Lovisa bygg- och miljönämnd.

Pricella Andersson (SFP) leder svenskspråkiga skolsektionen, medan Päivi Lempiö (C) leder finskspråkiga sektionen.

Mer läsning