SIBOLOKO heter gymnasierna

EN AV FYRA. Lovisa gymnasium är en del av SIBOLOKO.Bild: Kristoffer Åberg

De svenska gymnasierna i Sibbo, Borgå, Lovisa och Kotka är nu redo för att fortsatt och nära samarbete.