Sibeliusdagarna får en fortsättning – ny aktör tar över arrangemangen

Välfärdsnämnden i Lovisa har gett föreningen Lovisa sång i uppdrag att arrangera Sibeliusdagarna 2021. Inga andra aktörer ansökte om att få ordna festivalen. Bild: Kristoffer Åberg

Välfärdsnämnden i Lovisa beslutade på tisdagen att låta föreningen Lovisa sång rf ta över arrangörsansvaret för Sibeliusdagarna. Det var samtidigt den enda ansökan som lämnats in.

Lovisa stad gick för några veckor sedan ut med ett upprop där man efterlyste ett företag eller en förening som tar över Sibeliusdagarnas arrangemang. Det föranleddes av att Lovisa, som en del av stadens ekonomiska sparprogram, fattade beslut om att banta ner det ekonomiska stödet till festivalen från 20 000 euro till 6 000 euro.

Inom utsatt tid lämnade arbetsgruppen Sibeliusdagarna 2021 in en ansökan om att åta sig festivalarrangemangen och välfärdsnämnden fattade i går (13.10) beslut om att låta Tomas Takolander, Mia Aitokari och Rogier Heijnsbroek arrangera Sibeliusdagarna 2021.

Arrangemangen genomförs inom ramen för föreningen Lovisa sång rf, och när ÖN talade med Takolander (6.10.2020) för ett par veckor sedan uppgav han att de nya Sibeliusdagarna kommer att få ett lite annorlunda upplägg än tidigare.

Spridd geografi

Sibelius musik finns med också på de nya Sibeliusdagarna som planeras Den nya arrangören Lovisa sång rf vill också ta in musik av nutida kompositörer och även ha med populärmusik på ett hörn. Bild: Kristoffer Åberg

– Om vi får uppdraget så vill vi bredda festivalen, både musikaliskt men också geografiskt. Vi tänker konserter i Liljendal och Strömfors till exempel. Dessutom vill vi göra konsertinnehåller intressant för alla åldersgrupper, från barn till seniorer, sade han då.

Tidpunkten för festivalen planeras till veckoslutet i september (3–5.9.2021), med tre festivaldagar och mellan fem och åtta konserter på olika konsertplatser runtom i Lovisanejden. Förutom konventionella konsertsalar finns planer på att ordna konserter också i ovanliga lokaler, till exempel i industrihallar uppger arrangörerna i ett pressmeddelande.

Sibelius med mera

Sibelius musik är fortfarande central liksom kammarmusiken på stort, men nu vill man också ta in musik av nutida kompositörer och även ha med populärmusik på ett hörn. Tomas Takolander och några till bildar ett utskott som axlar festivalens konstnärliga vägval.

Arbetsgruppen bakom Sibeliusdagarna välkomnar idéer och hjälp både med det konstnärliga och med det administrativa.

Föreningen Lovisa sång grundades ursprungligen för att ordna sångfesten i samband med Lovisa Fredsforum. Under de senaste åren har föreningen varit inaktiv eftersom sångfesten inte har ordnats, men nu hoppas man att nya medlemmar ska aktivera sig.

– Vi hoppas att alla intresserade parter tar kontakt. Arbetsgruppen bakom Sibeliusdagarna välkomnar idéer och hjälp både med det konstnärliga och med det administrativa, säger Takolander i pressmeddelandet.

"Lycka till"

Sibeliusdagarnas mångårige konstnärlige ledare Jan-Erik Gustafsson är inte inkopplad i nästa års festivalarrangemang, men tycker att det är bra att festivalen får en fortsättning. Gustafsson är inte närmare insatt i Lovisa stads processer men känner till att det enbart kom in en ansökan om att arrangera Sibeliusdagarna. *

– Jag önskar de nya aktörerna lycka till, hoppas det går bra, säger han när ÖN når honom efter en övning i Stockholm.

Cellisten Jan-Erik Gustafsson, som fungerat som konstnärlig ledare för Sibeliusdagarna i mer än tjugo år, är glad över att sluta på topp, må så vara han hann framför sex av Sibelius symfonier där målsättningen var alla sju. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

En viss oro uttrycker han ändå för Lovisas njugga inställning, inte enbart till Sibeliusdagarna, utan till kulturbegivenheter överlag. Att spara på kulturen ser Gustafsson som ett stort minus, och han tycker också att det rimmar illa med stadens sätt att marknadsföra sig som en kulturstad.

I fråga om Sibeliusdagarna, som Jan-Erik Gustafsson lotsat i mer än tjugo års tid, ställer han sin förhoppning till de nya arrangörerna: han hoppas att festivalen kommer att hålla lika hög standard som tidigare.

Slutsålt bra betyg

Trots allt har Sibeliusdagarna att väldigt gott rykte internationellt, men av egen erfarenhet vet han att det inte är helt enkelt att locka toppmusiker till Lovisa. Trenden har dessutom varit starkt uppåtgående under senaste åren och konserterna har spelat för utsålda hus.

Det enda jag är ledsen över är att jag inte nådde mitt mål, det vill säga att sätta upp Sibelius samtliga sju symfonier i Lovisa.

– Vi har haft ett jävla flyt, och det är jag väldigt stolt över. Självklart är det roligt att sluta på topp och jag har massor av goda minnen från Sibeliusdagarna, säger Gustafsson.

– Det enda jag är ledsen över är att jag inte nådde mitt mål, det vill säga att sätta upp Sibelius samtliga sju symfonier i Lovisa. Alla utom Symfoni nr 6 har vi framför, plus Kullervo i samband med kompositörens 150-årsjubileum. C'est la vie, sånt är livet.

En hälsning till beslutsfattarna i Lovisa och kultursektorn i synnerhet har Jan-Erik Gustafsson att komma med.

– Den nya konsertsalen i Societetshuset är fantastisk, jag älskade den. Nu hoppas jag att Lovisa tar var på möjligheten och ordna högklassiga konserter på Socis, året om.

Sibeliusdagarna i Lovisa ordnades första gången 1998.

* Artikeln är uppdaterad med Jan-Erik Gustafssons kommentarer den 14.10 kl. 22.45.