Sibbos stöd av familjer

Jag har läst artikeln om mamman med ett barn med flera neuropsykotiska diagnoser, ledaren om Sibbos bonusar och indragna närståendestöd och till sist servicedirektörens bemötande.