Sibbos skolprojekt får tummen upp

Bedömningarna av konsekvenserna för Nickby hjärta och Sipoonlahden koulu godkändes av bildningsutskottet i måndags.

På måndagens möte fick bildningsutskottet ta del av två konsekvensanalyser som gjorts för Nickby hjärta del två och utvidgningen av Sipoonlahden koulu. I konsekvensanalyserna har man bedömt hur barn påverkas av de stora skolprojekten. Man har även undersökt hur organisationen samt kommunens ekonomi påverkas av utvidgningarna. För Nickby hjärtas del har man också undersökt hur barnen påverkas av att både svensk- och finskspråkig undervisning samsas under samma skoltak.

Enligt bedömningen bidrar äldre elever med trygghetskänsla för yngre barn. Forskning tyder på att mobbning inte sker mellan åldersgränser utan mobbning vanligen sker inom samma åldersgrupp. I undersökningen bedöms att såväl svensk- som finskspråkiga elever påverkas positivt av en tvåspråkig skola förutsatt att antalet svenskspråkiga elever står i relativ balans till de finskspråkiga eleverna. Enhetsskolor möjliggör även en smidig skolgång där barns särskilda behov kan tillgodoses genom hela grundutbildningen då de vuxna är bekanta.

Båda skolprojekten bedöms bidra till att Sibbo kommuns användning av lokaler förbättras genom att den blir mer effektiv och ekonomisk.

Bildningsutskottet godkände konsekvensanalyserna för båda skolorna.