Sibbos riktning är den rätta

Bild: Oskar Skogberg/Kristoffer Åberg/Mostphotos

Sibbo ska gå sin egen väg, definitivt inte som en ensam varg men med blicken klar och med målmedvetna steg, så definierar VGS:s Kasper Nyberg framtiden. I alla partier tror beslutsfattarna på en god framtid för kommunen.

När vi ber gruppordförandena i Sibbo, de som vill svara på vår förfrågan, definiera hur de senaste fyra åren, fullmäktigeperioden, har tett sig och hur framtiden ser ut är det mycket i svaren som påminner om varandra. Men det finns också skiljelinjer och olika synsätt.

Alla är nöjda med dagens situation.

– Sibbo är en livskraftig kommun som befinner sig i stark tillväxt, säger De grönas Marketta Mattila. Att kunna erbjuda utbildningstjänster av god kvalitet blir allt viktigare, speciellt när vi måste förbereda oss på de förändringar som vård- och landskapsreformen för med sig.

Det är viktigt att alla inser att satsningar på småbarnsfostran och på skolorna ger kommunen dragningskraft som kan vara av avgörande betydelse för dem som flyttar in.

– Det är viktigt att alla inser att satsningar på småbarnsfostran och på skolorna ger kommunen dragningskraft som kan vara av avgörande betydelse för dem som flyttar in.

Kaj Lindqvist, SFP:s gruppordförande, går med tillförsikt mot kommunalvalet i vår.

– Vi har en välskött kommun, med relativt bra ekonomi och service och med goda utvecklingsmöjligheter. Såväl Nickby, Söderkulla, som byarna växer. Vi kan erbjuda tomter till företag.

Reformen

Också han nämner befolkningstillväxten, men inte enbart som ett positivt fenomen.

– Befolkningstillväxten i Sibbo kommer under de närmaste åren att vara bland de högsta i hela landet. I framtiden måste vi anpassa befolkningstillväxten till våra ekonomiska resurser.

Befolkningstillväxten i Sibbo kommer under de närmaste åren att vara bland de högsta i hela landet. I framtiden måste vi anpassa befolkningstillväxten till våra ekonomiska resurser.

Lindqvist är beredd att justera tillväxttakten.

– Vi vill också i framtiden kunna trygga en god servicenivå för Sibboborna, därför tycker jag att en årlig tillväxt på 4-5 procent är alltför hög.

Lindqvist ser vård- och landskapsreformen som ett orosmoment.

– Reformen är ett hot mot närservicen inom social-, hem- och åldringsvården. Närservicen borde skötas av kommunerna och inte av ett mammutlandskap.

Också SDP:s Tapio Virtanen tror på en ljus framtid för Sibbo.

– Men en utmanande framtid. Kommunen växer nu på allvar och investeringsprogrammet är tungt.

– Nu gäller det att få investeringarna rätt, både i omfattning och tidsmässigt. Viktigt är förstås att vi kan garantera friska undervisningsutrymmen till alla kommunens barn och unga.

Nu gäller det att få investeringarna rätt, både i omfattning och tidsmässigt.

I egna händer

Gruppen Vårt gemensamma Sibbos gruppordförande Kasper Nyberg tror att framtiden ligger i Sibbo kommuns egna händer.

– Det geografiska läget, närheten till huvudstadsregionen, är en konkurrensfördel som erbjuder otroliga möjligheter. Det gäller för oss att skapa de rätta förutsättningarna för företagande, för boende och för välmående.

Sibbo ska gå sin egen väg, definitivt inte som en ensam varg, men med blicken klar och med målmedvetna steg.

– Sibbo ska gå sin egen väg, definitivt inte som en ensam varg, men med blicken klar och med målmedvetna steg. I ett läge som det här gäller det att koncentrera sig på sitt eget race och göra det så bra som möjligt.

Centerpartiets Timo Rope ser en del faror i det massiva investeringsprogrammet .

– Om det plötsligt uppenbarar sig oförutsedda reparationsbehov och om intäkterna inte blir så stora som vi räknar med kan det leda till att vi måste rucka på investeringstidtabellen. De största utmaningarna blir att se till att kommunen inte skuldsätter sig alltför mycket.

Rope vill tackla vårdreformen genom att se till att också Sibbo kan bli en bolagiserad serviceproducent.

Om det plötsligt uppenbarar sig oförutsedda reparationsbehov och om intäkterna inte blir så stora som vi räknar med kan det leda till att vi måste rucka på investeringstidtabellen.

– Det här kommer att vara en av den nya fullmäktigeperiodens viktigaste uppgifter.

Rope slår också ett slag för företagen i kommunen.

– Kommunen måste bli allt mer företagsvänlig, på ett konkret plan. Bara på det sättet kan vi försäkra oss om en livskraftig kommun också i framtiden.

Inkludering

Fullmäktigeordförande Christel Liljeström, SFP, är också hon nöjd med nuläget, med känslan av samhörighet bland fullmäktigeledamöterna och med den ekonomiska grunden.

– Min största rädsla ligger inte i ekonomin.

Jag är rädd för att vi inte ska lyckas med att få alla våra nya inflyttare att bli rotfasta, att känna att de blir accepterade som riktiga Sibbobor.

– I stället är jag rädd för att vi inte ska lyckas med att få alla våra nya inflyttare att bli rotfasta, att känna att de blir accepterade som riktiga Sibbobor. Inkludering är så väldigt viktig.

Liljeström säger att den nya situationen, efter vårdreformen, kommer att kräva att kommunen går tillbaka till sina rötter.

– I fullmäktige har vi redan börjat diskutera våra styrkor och vår värdegrund. För mig är det viktigt att vi håller kvar Sibbos tvåspråkiga kultur och att vi bevarar kommunens lantliga karaktär. Vi ska satsa på ett bytänkande och på gemenskap och på att inkludera våra nyinflyttade.

Självständig

För fyra år sedan diskuterades kommunreformen ivrigt. Sibbo deltog i tre olika utredningar kring olika modeller. Sibbo kunde bli en del av metropolen, en del av ett mellannyländskt kommunkonglomerat eller en del av ett nytt Östnyland med Borgå som huvudort.

Då var det många kommunpolitiker som aktivt gick ut och krävde att Sibbo skulle få förbli en självständig kommun.

Så småningom har alla fusionsplaner runnit ut i sanden och Sibbo är i dag självständig och välmående.

Under de dryga fyra år som gått sedan senaste kommunalval har partierna samverkat om många frågor, men också tagit initiativ i ärenden som ligger dem närmast.

Som vår enskilda största framgång räknar vi resultatet av ett mångårigt arbete för fler hyreslägenheter i kommunen.

– Som vår enskilda största framgång räknar vi resultatet av ett mångårigt arbete för fler hyreslägenheter i kommunen, säger Tapio Virtanen. Nu när kommunen växer får vi allt fler hyresbostäder.

Bygga i byarna

Lindqvist presenterar en lång lista med lyckade lösningar.

– Vi har investerat i en ny hälsocentral, i nya skolor, daghem och kommunteknik. Vi har kunnat anställa ny personal som lärare, socialarbetare, dagvårdspersonal. Nästa år inrättar vi en ny läkartjänst för att kunna minska kötiderna.

– Samarbetet med företagarna har blivit bättre, liksom samarbetet med föreningarna.

– Det som däremot är dåligt är att det ännu i många fall är svårt att få bygga i byarna. Nu gör vi försök med nya byplaner som inte följer den så kallade stomlägenhetsprincipen.

Kasper Nyberg är på samma linje, och tror att de nya reglerna och principerna kan leda till förtätade bystrukturer, alldeles som man eftersträvade från början.

Marketta Mattila lyfter fram sin grupps ställningstaganden kring dagvården.

– Vi har arbetat för att Sibbo inte ökar på gruppstorlekarna och inte begränsar den subjektiva rätten till dagvård.

– De svåraste frågorna inför framtiden är att vi inte har diskuterat frågan om jätteskolorna på ett principiellt plan. Vi har beslut om att utvidga Nickby hjärta och Sipoonlahden koulu, och att bygga ett daghem med åtta grupper, samtidigt som den gällande servicenätplanen definierar en lämpligt stor skola som en skola med högst 600 elever.

Trots allt: Sibbo har alla förutsättningar att bli Finlands mest efter eftertraktade kommun anser Tapio Virtanen.

Mer läsning