Sibbos och Kervos arenaprojekt går vidare

Den tilltänkta inomhusarenan beräknas kosta åtskilliga miljoner euro. Kervo har för sin del inlett processen med detaljplanen, medan Sibbo tar sig an förutredningen.

Kervo och Sibbo planerar en gemensam inomhusarena som skulle placeras i Kervo, precis på gränsen till Sibbo. I mars, när ÖN senast skrev om projektet, fanns ännu inga politiska processer – något som nu förändrats när Kervo börjat ta sig an detaljplanen och Sibbos fritidssektion förutrednigen.

Hallen motiveras med att Sibbo inte har tillräckliga möjligheter att idka inomhusidrott. Ett samarbete skulle tillåta en större hall till lägre pris.

Sipoon Sanomat skriver att man sett närmare på två typers arena. Den ena modellen har separata hallar för friidrott och fotboll som skulle kopplas samman med en gång med tak. I det andra alternativet bygger man en hall som har en fotbollsplan i mitten och de övriga funktionerna runtomkring.

Med detaljplanearbetet ämnar man peka ut en plats för anläggningen. Området är 7 hektar stort och ligger precis på gränsen till Sibbo. I Sibbo stipulerar förutredningen bland annat att att man utreder huruvida andra kommuner vill delta, hur projektet finansieras, exakta kostnader och hur arenan ska ägas. Meningen är ocskå att kalla till ett möte med motions- och idrottsföreningarna i området för att se närmare på deras behov.

Mer läsning