Sibbos coronabroms vill stryka investeringar för 8 miljoner euro

RÖDPENNAN GÅR. Tio miljoner borde bort ur Sibbos budget för i år på grund av viruskrisen. Coronastyrgruppen lade fram en nota på 8 miljoner euro vid gårdagens kommunstyrelsemöte. – Det som inte måste göras nu skjuts upp, säger kommundirektör Mikael Grannas. Bild: Kristoffer Åberg

Styrgruppen för Sibbos coronarelaterade sparkrav gav förslag till kommunstyrelsen. Fullmäktige behandlar ärendet i juni.

Den så kallade coronabromsen, Sibbos specialtillsatta ekonomigrupp på grund av viruskrisen, föreslår nedskärningar i kommunens investeringar i år för drygt 8 miljoner euro. Listan där rödpennan har gått över investeringarna behandlades av kommunstyrelsen på måndagen. Ärendet läggs nu på fullmäktiges bord i juni. Det sparmål som tidigare nämnts är 10 miljoner, eftersom kostnaderna för epidemin slår ett rejält hål i årets budget.

Bromsar allt som inte är akut

– Vi försöker skjuta upp allt som vi inte behöver göra nu. Om något redan är på gång är det svårt att bromsa, likaså lönar det sig att göra det som medför ekonomisk nytta för oss. Men alla investeringar som inte har en lönsamhetskalkyl skjuts upp, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Som ett exempel nämner han den omdiskuterade matarvägen kring Tasträsk i Söderkulla, vars planering skulle ha inletts i år.

– Det skulle vara bra att få den, men den är svindyr och samtidigt inte kritisk. Den tillför inte några nya byggplatser och återhämtar inte inkomster i form av tomtförsäljning. Den är bara ett vägbygge, som kommer emot – men det är inte tidskritiskt, konstaterar han.

Coronastyrgruppen har jobbat enligt fyra parametrar: den minst lönsamma planläggningen för kommunen har strukits, trivselinvesteringar läggs på is, expansionsplaner skjuts upp ifall de inte är brådskande. Däremot är en fjärde prioritering att inte spara in på grundrenoveringar så att det äventyrar värdet på kommunens egendom.

Lönsamma projekt skonas

De största inbesparningarna görs i bruttoinvesteringar och infrastruktur, sammanlagt 3,9 miljoner.

Bland de enskilda projekt där kniven gått hårdast åt är renoveringen av Jokipuiston koulu, som i år får 700 000 euro i anslag jämfört med tidigare budgeterade 2,7 miljoner.

– I det här förslaget har vi skjutit upp det med ett halvt år. Det betyder inte att vi för stunden skjuter upp projektet så att skolan inte skulle vara renoverad 2022. Men också den saken kan komma till diskussion i höstens fullmäktige, säger Grannas.

Även renoveringen av social- och hälsovårdens fastigheter samt anskaffning av aktier och andelar faller för årets akuta sparbehov.

Trots nedskärningarna innehåller förslaget även tillägg för att påskynda byggandet av vissa småhusområden och företagsområden. Arbetet med Tasträsk IV, Danielsbacka och Nickby gård (NG8) samt arbetsplatsområdet i Tarapotten ska påskyndas.

I gruppen sitter kommundirektör Mikael Grannas, ekonomidirektören Pekka Kivilevo, kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist (Sfp), 1 vice ordförande Ari Oksanen (Sp). 2 vice ordförande Marketta Mattila (gröna) och Tapio Virtanen (SDP).

Mer läsning