Sibbokontoret stängdes – FPA sätter in kunddator på bibban i stället

– Folkpensionsanstaltens kunddator placeras i det så kallade tysta rummet på Sibbo huvudbibliotek, säger Ulla Salento, serviceförman på bibban. Pilotprojektet kör i gång måndag 1 mars. Bild: Oskar Skogberg

FPA-kontoret i Nickby bommade igen vid årsskiftet och framför allt många äldre Sibbobor saknar möjligheten till personlig service på den egna orten. Nu kommer hjälpen i form av en FPA-dator som står till tjänst på biblioteket.

Borgå, Kervo, Träskända och Helsingfors, där finns de närmaste kontoren för Sibbobor som vill sköta sina ärenden med Folkpensionsanstalten över disk. Det ställer till problem för äldre kommuninvånare...