Sibboinstitutet satsar på invandrarkvinnor

DATA- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK. Invandrarkvinnor i Sibbo ska få lära sig språk och hur man anpassar sig till arbetslivet. Arkivbild. Bild: Johannes Tervo

Invandrarkvinnor, oftast med flyktingbakgrund, som vistas hemma på dagarna behöver stöd med att lära sig finska eller svenska och med att lära sig mer om samhället de lever i. Sibboinstitutet har fått ett understöd i form av studiesedlar.

Under åren 2019 och 2020 kommer Sibboinstitutet att satsa på invandrarkvinnor som kommit till Sibbo för mellan tre och fem år sedan och som står utanför arbetslivet. Fritidssektionen antecknade ärendet till kännedom vid sitt möte på onsdagen.

Sibboinstitutet har erhållit understöd i form av studiesedlar värda 50 000 euro för att genomföra projektet. Samarbetspartners är kommunens invandrarenhet, verksamhetscentret Vägskäl, kommunens vuxensocialarbete, näringschefen, Keudas datanomstuderande och kommunens småbarnspedagogik som ser till att kvinnornas barn får dagvård under kurstiden.

Kursen hålls dagtid och i första hand för Sibbos egna invånare, men är öppen också för målgrupper från grannkommunerna.

Undervisningen är tudelad. Man strävar dels efter att förkovra kvinnornas läs- och skrivkunnighet, att lära ut kunskap om samhälle och arbetsliv och data- och kommunikationsteknik.

Därtill sätter man tyngdpunkten på skapande hantverk, företagsamhet och besök på arbetsplatser och hos bemanningsföretag. Man försöker skapa en modell där invandrarkvinnor kan sysselsättas utanför hemmet också i en region där det inte finns lika stora möjligheter att hitta en arbetsplats som i Helsingfors eller i Vanda.

Sibboinstitutet har också under hösten 2018 ordnat med läs- och skrivundervisning, något som statsbidragen ska ersätta till hundra procent. Kommunen har nog fått bidragen, men de har inte dirigerats vidare till Sibboinstitutet.

Det är inte meningen att institutets övriga kursutbud ska bli lidande på grund av satsningen på läs- och skrivundervisning som TE-byrån har godkänt som en del av de studerandes integrationskostnader. Fritidssektionen föreslår nu för bildningsutskottet att man av fullmäktige anhåller om rätt att överskrida budgeten för Sibboinstitutet med drygt 30 000 euro 2019, eftersom det är den summa som täcks av den extra statsandelen.

Mer läsning