Sibbogymnasier nära toppen i gymnasiejämförelse

KLARAR SIG BRA. Sibbo gymnasium är på en 23:e plats i en jämförelse av över 350 gymnasier. Bild: Kristoffer Åberg

FNB:s jämförelse mellan gymnasierna ger Sibboskolorna toppbetyg.

Sipoon Lukio placerar sig på en nionde plats och Sibbo gymnasium på en 23:e plats i FNB:s jämförelse mellan gymnasierna. FNB jämför elevernas utgångsnivå med resultaten från studentskrivningarna.

Sammanlagt 354 gymnasier ingår i jämförelsen. Etta är Ähtärin lukio före Etelä-Tapiolan lukio i Esbo och Ressun lukio i Helsingfors.

Av de östnyländska gymnasierna placerade sig Borgå gymnasium på en 34:e plats, Linnankosken lukio 200:e, Myllyharjun lukio i Lovisa 236:e medan Lovisa gymnasium är 297:e. Kotka svenska samskola parkerar också i toppen i jämförelsen, på en 16:e plats.