Sibbofullmäktige diskuterar kvarter i Nickby

En motion om att kommunen borde ordna en planeringstävling om kvarteret vid Sockengården och biblioteket i Nickby torde få svar efter fullmäktiges möte på måndag.

I motionen, som lämnades in av nio fullmäktigeledamöter i april i fjol, föreslås att kommunen ordnar en planeringstävling om kvarteret vid Sockengården och sedan säljer kvarteret till den som betalar mest, utifrån planen och idéerna i den.

Markanvändningssektionen har behandlat motionen och konstaterar att kärnan i motionen är att det är dyrt att renovera gamla byggnader och att det inte är säkert att de kan iståndsättas trots de höga kostnaderna. Det skulle vara en bättre affär för kommunen att sälja ut kvarteret. Samtidigt skulle nya invånare och flera tjänster ge liv åt Nickby.

Markanvändningssektionen konstaterar att en planerings- och tomtöverlåtelsetävling kunde användas som verktyg för noggrannare planering men att det inte är nödvändigt att ordna en planeringstävling för hela området eftersom en detaljplaneändring för området är aktuell. För att kompletteringsbyggande och ersättande byggande ska kunna genomföras krävs en detaljplaneändring. Målet är att den godkänns 2019.

Kommunstyrelsen har behandlat markanvändningssektionens svar på motionen, och på måndag är det fullmäktiges tur att säga sitt.

Mer läsning