Sibbobor får tycka till om bussterminal

MER TRIVSAMT. Nya träd, en cykelparkering och förbättrad belysning ingår i de arbeten som kommer att utföras vid Sockengården. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Stora Byvägen i Nickby kommer att förnyas under sommaren 2018, när en gatuterminal och en busshållplats för tidsutjämning byggs framför Sockengården.

Samtidigt börjar grundrenoveringsarbeten på sträckan Nickbyvägen–Storkärrsgränd.

Den nya bussterminalen kommer att bestå av fyra hållplatsplattformar samt av till dem hörande väntplatser. Nya träd planteras, en cykelparkering byggs och bland annat belysningen förbättras för att öka tryggheten på området. Ändhållplatsen för de HRT:s bussar som kör till och från Nickby kommer att flytta från den gamla busstationen till den nya terminalen på hösten 2018.

Planerna för det nya terminal- och gatuområdet finns framlagda och det är möjligt att lämna in anmärkningar om dem fram till 1.4.2018.

Hurdan hållplatsmiljö vill du ha? I enkäten kan du bekanta dig med olika hållplatsalternativ med hjälp av en illustration och välja ett eller flera som du tycker om. Bläddra bland alternativen genom att klicka på textlådorna under bilden. Kom ihåg att även skicka dina svar genom att trycka på "Skicka bilden".

Du kan svara på enkäten fram till 1.4.2018. Resultaten publiceras på Sibbos webbsidor i april. Hållplatsmiljön kommer att planeras utifrån de svar som ges i enkäten. Enkäten är utarbetad av Villi Vyöhyke ry på uppdrag av Sibbo kommun.

Mer läsning