Sibbobo, vad tycker du? Var det grönt och fint i Sibbo i somras?

Sibbo kommun vill ha invånarnas respons: Hur bra lyckades man med att sköta om gator, cykelvägar och grönområden i somras? Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Sibbo kommun har öppnat två enkäter som handlar om gator och grönområden. Nu vill man alltså ha respons på vad som sköttes bra i somras och var det klickade.

Hur lyckades vi förra sommaren? Njöt du av sommarblommorna? Var det svårt att ta sig fram mellan gatubyggena? Vad lyckades vi med och vad skulle vi kunna förbättra nästa sommar? Bland annat de här frågorna vill Sibbo kommun ha svar på i en tvådelad enkät om sommarunderhållet.

Sibboborna kan svara på invånarenkäten om parker och grönområden via en länk på kommunens webbplats. Frågorna tangerar bland annat kommunens parker, sommarblommor, hundparker, skräpkorgar, lekparker och mattvättningsplatser. Förstås får kommuninvånarna också komma med positiv på respons, till exempel när det handlar om planteringar.

Gatorna är en fråga för sig och också den biten av enkäten hittas på kommunens webbplats. Enkäten omfattar kommunens gator, gatubyggen och vägrenar, och här ligger fokus bland annat på vägunderhållet. Sibboborna får svara på om gång- och cykelvägarna var i gott skick, i de egna environgerna.

Enligt Simo Kesti, tf chef för kommuntekniken, är det viktigt att direkt i början av enkäten välja det område som svaren gäller för. På det sättet kan resultaten lättare förvandlas till konkreta åtgärder, ifall det behövs.

Enkäterna är öppna till den 29 november. Observera att frågeformulär i pappersform finns i kommunens Info i Nickby och i Söderkulla bibliotek.

Ilona Heikkinen, planerare, Utveckling och stödtjänster, ilona.heikkinen(at)sipoo.fi

Kari Ojamies, kommunens trädgårdsmästare, Gator och grönområden, kari.ojamies(at)sibbo.fi

Simo Kesti, tf. kommunteknisk chef, Gator och grönområden, simo.kesti(at)sibbo.fi