Sibbo vill veta vad invånarna tycker om kommunens kulturutbud

KULTURKRAFT. Sibbo kommun utarbetar en långsiktig plan för kulturutbudet i kommunen. Nu vill man ha invånarnas hjälp och hoppas att så många som möjligt svarar på en aktuell enkät. Bilden är från Körkavalkaden 2018. Bild: Ksf-arkiv/Jannica Grönroos

Sibbo kommun håller på att utarbeta en kulturplan som visar riktningen för kulturtjänsternas arbete under de kommande tio åren. Nu vill man veta vad invånarna tycker om kulturutbudet i kommunen.

Vad tycker du om Sibbos kulturutbud? Är du nöjd? Missnöjd? Eller finns det någonting som du vill se mera av? Det är nu som det gäller att ta bladet från munnen och påverka servicen inom kultursektorn, det genom att delta i en aktuell invånarenkät. Svaret från enkäten kommer att spela en betydande roll när Sibbos gör upp en kulturplan som strategiskt leder kulturtjänsternas riktning för tio år framåt.

Sibbo kommunfullmäktige beslöt utifrån ett initiativ att gå in för att verkställa Sibbos Kulturplan under år 2019. I planen kommer man att uppmärksamma kulturens potential inom kommunal service, i den kreativa branschen och företagen. De positiva kultureffekterna påverkar även kommunens aktiva föreningar som bidrar till invånarnas välbefinnande.

Styrgruppen består av en representant från Sibbo hembygdsförening, en representant från Lilla Villan, två förtroendevalda (Tiina Sinkkonen och Micaela Röman), en konstnärsrepresentant (Pekka Paikkari), en musikerrepresentant (Jussi Merikanto) och en kulturintresserad representant från det nya ungdomsfullmäktige, kultur- och fritidschefen, kultur- och fritidskoordinatorn och kulturplaneraren.

Invånarenkäten hittas på https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=730847X177244810X49040 och är öppen till och med den 9 maj. Undersökningen utförs av KPMG Oy Ab i samarbete med Sibbo kommun.