Sibbo vill ha utbyggnad i Östersundom

VILL HA SPÅRVÄG. Sibbo växer så det knakar men kommunen behöver besked om hur trafiken ska se ut i framtiden, konstaterar kommundirektör Mikael Grannas. Bild: Kristoffer Åberg

Metron skulle gå till Östersundom 2014 var det tänkt. Nu lägger Helsingfors och Vanda alla planer på is och det påverkar utbyggnaden i södra Sibbo.

Helsingfors har inte längre bråttom med utbyggnaden av Östersundom och i Vanda ser man gärna att planerna tas fram tidigast på 2030-talet.

Helsingfors hade planer på att området skulle bli stadens nästa stora satsning med upp till 80 000 nya invånare och metro. Metrodragningen har man redan hunnit rita om och målsättningen för invånarantalet har krympt med 10 000 efter att man insåg att bosättningen skulle nagga Naturaområden i kanterna.

Sibbos takt påverkas

I Sibbo väcker de ändrade planerna många frågor. Risken är att utvecklingen i södra Sibbo stannar upp på grund av att Östersundom inte byggs ut.

– I dags läge vet vi inte vad det betyder för utbyggnaden av Sibbesborg om Östersundom inte byggs ut, konstaterar kommundirektör Mikael Grannas.

I delgeneralplanen för Sibbesborg utgår Sibbo från att växa med 30 - 40 000 nya invånare och 5 000 arbetsplatser fram till år 2035. Efter år 2040 har man räknat med att befolkningsökningen ska vara så stor i Östersundom och Sibbesborg, att man kan bygga ut spårtrafik för persontrafiken.

Spårtrafiken central

Men hur går det om inget händer på Helsingfors sida om gränsen och ett grönområde kvarstår mellan Sibbesborg och Helsingfors, frågar Grannas som oroar sig över att spårdragningen till Sibbesborg ska stöta på patrull om Östersundomplanerna inte förverkligas.

– Jag tror nog att vi får spårdragningen till landskapsplanen bara Östersundomplanen blir godkänd. Frågan är närmast hur mycket vi kan utveckla Sibbesborg utan att själva spåret byggs, och att utbyggnaden fullt ut är orealistisk utan att Helsingfors och Vanda bygger ut Östersundom helt och hållet.

Sibbo, Vanda och Helsingfors utarbetar gemensamma planer för Östersundom.

Tanken på spårtrafik har varit central i Sibbos planer för södra Sibbo.

Sibbesborgplanen innefattar Söderkulla, Sibbesborg, Eriksnäs och Hitå.

En utbyggnad av spårtrafiken blir så dyr att både Vanda och Helsingfors måste delta i finansieringen, men som det ser ut nu finns de pengarna inte. Likaså har trycket på snabb utbyggnad i Östersundom försvunnit.

– Helsingfors har fattat beslutet att bygga tätare och att ta området vid Malms flyplats i bruk. Det kan innebära att vi får finna oss i att Östersundom förblir en grönzon en längre tid framåt.

Utbyggnad kräver trafiklösning

Söker man positiva sidor med långsammare utbyggnad så kan man enligt Grannas hoppas på nya tekniska lösningar för trafikens del, men för södra Sibbos del kan utbyggnaden fortsätta ostört i högst tio år utan spårlösning.

Frågan är närmast hur mycket vi kan utveckla Sibbesborg utan att själva spåret byggs.

Det ironiska är att befolkningen minskat i Östersundom efter Helsingfors annektering av området 2009. Helsingfors har köpt upp mark vartefter det varit möjligt och invånare har flyttat bort. Byggförbudet på området hindrar tillsvidare alla åtgärder.

– Utvecklingen har bland annat inneburit att elevantalet vid Zachrisbackens skola minskat kraftigt, konstaterar Grannas.

Tillsvidare har alltså alla stora planer för området stött på problem, men för Björnsös del finns godkända planer för en utbyggnad som tillåter en befolkningsökning från nuvarande cirka 400 invånare till 4 900-6 900. Största delen av husen skulle fortsättningsvis bestå av småhus, men med betydligt mindre tomter.

Mer läsning