Sibbo vill ha åsikter om grönområden och gator

TILLRÄCKLIGT BRA SKÖTT? Bland annan får man i enkäten ta ställning till hur bra gatorna sköts i södra Sibbo. Arkivbild/Söderkulla. Bild: Mikael Grönroos

Sibbo kommun ber invånarna om åsikter kring grönområdena och de allmänna områdena samt gatuområdena i södra och norra Sibbo. Norra Sibbo omfattar i den här enkäten Nickby och södra Sibbo omfattar Söderkulla, Eriksnäs och Hansas.

Hurudan är skötselnivån i dessa områden? Hur fungerande och prydliga är de? I hurudant skick är de? Hur trygga och trivsamma är de? Hur borde de utvecklas?

Allt detta hoppas kommunen få svar på.

Syftet är att förfrågan genomförs varje år. Resultaten av förfrågan används i planeringen av skötseln av gatu- och grönområdena samt för att jämföra skötselnivån i olika områden.

Enkäten kan besvaras 14.11 - 13.12 på https://query.eharava.fi/1825?lang=sv. ÖN

Mer läsning