Sibbo värst drabbat i östra Nyland. "Ta coronaviruset på allvar" uppmanar kommundirektören

Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

I Sibbo har det hittills konstaterats cirka trettio bekräftade fall av coronavirus, vilket är mer än genomsnittet i östra Nyland. Sannolikt är antalet insjuknade betydligt högre.

– Det finns skäl att ta coronaviruset och begränsningarna mycket allvarligt också i Sibbo, säger kommundirektör Mikael Grannas i ett pressmeddelande på kommunens webbplats.

Trettio bekräftade coronafall har hittills rapporterats i Sibbo, men antalet personer som smittats med coronaviruset kan vara 20–30 gånger större än vad som konstaterats. Skillnaden beror på att bara en liten del av befolkningen testas. Till exempel personer med lindriga symtom testas i regel inte.

Från kommunen sida önskar man att Sibboborna senast nu följer myndigheternas föreskrifter och rekommendationer gällande coronavirusepidemin.

– Var och en av oss har möjlighet att påverka vilken risk vi själva och våra närstående löper för att bli smittade av coronaviruset, säger Grannas.

Det innebär bland annat att undvika nära kontakter och stanna hemma så mycket som möjligt. Kommundirektören tipsar också om Skype-samtal till mormor och andra närstående i stället för att träffas.

I övrigt gäller samma förhållningsregler som också annars tutats ut från myndighetshåll: Håll ett avstånd på ett par meter till andra människor, samlas inte i grupp på offentliga platser och är du sjuk, stanna hemma.

– Vi uppmanar också vårdnadshavare till barn och unga att ha koll på sina barn. Berätta för dem att de ska undvika att samlas i kompisgrupper, säger Mikael Grannas.

Ifall situationen förändras markant uppdaterar Sibbo informationen om antalet insjuknade i Sibbo. Kommunen informerar också om coronavirussmittan kräver specialåtgärder av kommunen eller av Sibboborna själv.

Mer läsning