Sibbo uppmanas minska byggmassa vid Sibboviken

SIBBOVIKEN. En detaljplan ska göras för ett bostadsområde intill Sibbo å. Bild: Sibbo kommun

Sibbovikens plan på bostäder och hotell vid Sibboviken måste beakta kulturhistoriska värden.

Nylands förbund uppmanar på nytt Sibbo att krympa ner byggmassan i sin plan för Sibboviken. Förbundet gjorde en anmärkning till ett utkast för området sommaren 2015 och nu igen, i samband med den remissomgång som pågår. Detaljplaneförslaget var offentligt framlagt i början av februari i år.

Området på 3,7 hektar ligger vid mynningen av Sibbo å. Redan 1988 fanns det en plan att bygga ett hotell här, men planerna skrinlades.

Nu planeras ett småstadsliknande bostadsområde för cirka 500 invånare. Tanken är att hålla bostadspriserna på området förmånliga. Detaljplaneändringen för Sibbovikens strand har utarbetats i samarbete med markägaren och kommunen.

Området ligger intill det som är tänkt att bli Sibbesborg. Nylands förbund påpekar att de kulturhistoriska värdena med rester av den medeltida borgen måste beaktas.

"Planens västra del ligger på nationellt värdefull kulturmark. Planen innehåller för effektivt och högt byggande och måste korrigeras", skriver förbundet.

Mer läsning