Sibbo tar över gator

Sibbo kommun tar småningom över gatuområden i Nickby och Kyrkoby. Det handlar om platser som är upptagna i detaljplanerna.

Kommunen har ansökt om förrättningar hos Lantmäteriverket. I samband med förrättningarna övergår äganderätten av gatuområdena från de nuvarande markägarna till kommunen.

Syftet med förrättningarna är att förtydliga fastighetsregistret på området och förbättra likabehandlingen av markägarna enligt markanvändnings- och bygglagen. Förrättningarna betyder inte att byggandet av obebyggda gator som upptas i planen eller förbättrandet av befintliga gator på området inleds omgående. Kommunen meddelar skilt om eventuella byggarbeten som påbörjas i framtiden.

De första områdena i Kyrkoby avstyckades i slutet av januari 2019 och förrättningarna fortsätter under de kommande åren. Förrättningarna kommer enligt uppskattningar att påverka sammanlagt hundratals markägare. ÖN.

Mer läsning