Sibbo synar skolnätet

Bild: Kristoffer Aberg

Stora beslut om det framtida skolnätet i Sibbo ska mejslas fram under året.

Det är ingen liten lunta som kommunstyrelsen i Sibbo får sig serverad på tisdagens möte. Materialet utgör grunden för det som kallas servicenätsplan 2015-2025 och innehåller en översikt över hur skolnätet i kommunen kunde utformas.

Allt är fortfarande öppet och mycket är möjligt när den politiska behandlingen tar vid. Men avsikten är också att under innevarande år fatta beslut i frågor som berör det framtida skolnätet, och då talar vi adresser, dimensionering och synergier, inte pedagogiska aspekter.

Det betyder att inte bara beslutsfattarna utan även föräldrarna har skäl att vara på alerten. I ärlighetens namn bör sägas att man har tre alternativ; en stark koncentration av skolor och daghem, en viss koncentration eller att fortsätta erbjuda service i alla delar av kommunen enligt nuvarande koncept.

I det här skedet är det för tidigt att säga att man kommer att gallra bland byskolorna under den kommande tioårsperioden. Det är möjligt att så kommer att ske, men inte på något vis förutbestämt. Eller som man har valt att uttrycka det i rapporten; koncentration och tillväxt är två olika saker.

I rapporten granskas tillväxtområdena Söderkulla, Nickby, Tallmo samt glesbygden i de norra delarna och i de södra delarna av kommunen. I vart och ett fall ringar man in nuläget, tar sig en titt på hur samhällsutvecklingen ser ut, vilka särdrag som präglar det nuvarande servicenätet, hur man kunde utveckla det, och vilken tidtabellen i sådana fall skulle vara.

De som bor i Söderkulla eller Nickby, eller vars barn går i skola, eller ska gå i skola där, sitter mer eller mindre i orubbat bo. Här kan man till och med skönja en ljusning, speciellt med tanke på eleverna i Söderkulla skola och de yngsta klasserna i Sipoonlahden koulu.

Skolkomplexet vid Fröken Miilis väg ska byggas ut, och de finska eleverna ska kunna flytta in där 2019-2020. Däremot ser flytten av Söderkulla skola ut att ske först mellan åren 2021-2024, och frågan är om inte den tidtabellen borde justeras framåt med råge.

Har man inte fått bukt med inomhusluften i tegelbyggnaden på de dryga fyrtio år huset stått på sin plats, är det väl ingen som hyser något större hopp om att man ska göra det den här gången heller.

Allehanda tillfälliga lösningar gagnar inte någon och det är bara pinsamt att följa med hur kommunerna i regionen spelar rysk roulette med barnens och skolpersonalens hälsa.

I Nickby planeras inga större förändringar på svenskt håll. Däremot är målet en finsk enhetsskola på längre sikt.

Tallmo ska växa rejält, men den finska skolans nuvarande lokaler torde vara tillräckliga under de kommande tio åren. Här planeras en gradvis övergång till en enhetsskola.

De största förändringarna kan ske längst i söder och längst i norr. Om man inte vill hålla fast vid nuvarande modell, kan man, i de norra delarna, gå in för att koncentrera all undervisning och all småbarnsfostran till skolor och daghem i Nickby. En annan möjlighet är att bevara någon av de tre byskolorna i norr.

Ungefär på samma sätt skulle det fungera i söder. All undervisning kunde koncentreras till Söderkulla skola, och i ett senare skede till campuset vid Fröken Miilis väg.

Satsar man på att i viss mån koncentrera, skulle eleverna i Salpar fördelas på skolorna i Söderkulla och Box. Gumbostrands skola skulle kommunen avstå från, och klasserna 0-2 inrymmas i samband med ett daghem i Västerskog, som kunde bestå av åtta till tio grupper. Äldre barn skulle gå i skolan i Söderkulla.

Fastän allt är möjligt och många frågor vidöppna är det mycket som talar för att det är nu det lönar sig att aktivera sig.

Heidi Eklund Redigerare

Mer läsning