Sibbo sviker invånarna

Föräldrarna, som är skattebetalare och invånare, talar med en stark och övertygande röst för att placera det nya skolhuset vid Kompassgränden.

Söderkulla skola har under hösten varit ett hett ämne. Nu är frågorna fler: den nya skolan, var, när och hur stor den byggs. Vi som sitter på paradplats i Sibbos beslutsfattande ser med häpnad på hur diskussionen gång på gång glömmer det viktiga – att lyssna på invånarnas tydliga vilja. Vår åsikt är densamma som många föräldrars i Söderkulla: den nya skolan skall stå vid Kompassgränden, så som bildningsutskottet samt både den svenska och finska skolsektionen har beslutat.

Varför vill vi då hellre se att skolan skulle finnas vid Kompassgränden? För att trygga en skolgång för generationer framåt och för att bidra till en sund samhällsutveckling anser vi att ytterligare några synpunkter måste lyftas fram. Mångsidig service och många olika centra skulle vara viktiga för Söderkulla. Centralorten har en lång och mångsidig historia och det skulle vara synd att ersätta allt gammalt med nytt. Än så länge finns det inte en godkänd detaljplan, eller ens en ramplan, för Söderkulla centrumområde. Att ensidigt stirra sig blind på att där måste finnas höghus är att exploatera och förgripa sig på alla möjligheter som det området kunde ha. Låt en ny skola vid Kompassgränden bli starten på ett mångsidigt idrotts- och parkområde och en ny och fräsch närmiljö.

Vi är också oroliga för att man glömt att diskutera hur vi så snabbt som möjligt skall få fram ett fungerande skolhus, i den bästa möjliga miljön för de svenska barnen i Söderkulla. Starka krafter driver planerna att fortsätta skolkomplexet vid Sipoonlahden koulus område och bygga till mer fastigheter för det växande Sibbos behov. Det nuvarande övergivna skolcentret skulle få ge vika för tron på mer höghus och klirr i kassan i form av tomtförsäljning.

Ekonomin är naturligtvis viktig, men det är uppenbart att de överslagsberäkningar som nu presenteras inte allena kan styra den här frågan. Det är ändå vad tjänstemännen lägger fram som utgångspunkt och låter dominera debatten. Den pedagogiska sidan, och vad jättekomplex mot mänskliga miljöer gör för Sibbos image åsidosätts.

Föräldrarna, som är skattebetalare och invånare, talar med en stark och övertygande röst för att placera det nya skolhuset vid Kompassgränden. Få verkar de tjänstemän och politiker vara som lyssnar på dem. En ny fastighet för Söderkulla skola har varit akut länge. Trots det petas och nedprioriteras den av utredningar om idrottshallar i Kervo, flytt av förvaltning, tågutopier och andra rön i vinden. Och politikerna låter detta ske och förblindar sig nu i ekonomi. Det är dags för beslutsfattarna att vakna, värna det förtroende vi fått av våra väljare och bruka makten för att stärka demokratin i vår kommun.

Charlotta Engblom, fullmäktigeledamot (SFP), vice ordförande i tekniska utskottet, Micaela Röman, fullmäktigeledamot (SFP – obunden), ordförande i social- och hälsovårdsutskottet, Antti Skogster, fullmäktigeledamot (SFP – obunden), ordförande i bildningsutskottet

Mer läsning