Sibbo ställer in fullmäktigemöte på grund av pandemin

Sibbo kommuns fullmäktigemöte den 6 april har ställts in.

Fullmäktigeordförande Heikki Vestman (Saml) fattade beslutet om att avboka mötet för att förebygga spridningen av coronavirus. Enligt planerna sammanträder fullmäktige följande gång på måndag den 11 maj.

Coronavirusepidemin påverkar förtroendeorgans möten i Sibbo även på andra sätt. Kommunen har gett instruktioner om att undvika möten där man träffas i samma rum fram till den 13 april. Möten ordnas i stället på distans och främst för att behandla brådskande ärenden. Några av de beslutsfattande organen har redan haft möte delvis på distans.

Mer läsning