Sibbo ska köpa traktor

Kommunens nuvarande traktorer är gamla och de motsvarar inte längre kraven för att arbetet ska kunna uträttas smidigt.

Därför har kommunen begärt in offerter på en ny fyrhjulsdriven traktor och på måndag behandlas ärendet i tekniska utskottet. I avtalet ingår byte av de gamla traktorerna med utrustning.

Två leverantörer lämnade in offerter under utsatt tid och vilken av dem som ska leverera traktorn avgörs till 80 procent av anskaffningspriset och till 20 procent av kvalitetspoängen.

Enligt beslutsförslaget ska utskottet välja den leverantör som fått mest poäng enligt jämförelsetabellen och befullmäktiga kommuntekniska chefen att göra anskaffningsbeslutet.

Den nya traktorn behövs för de underhållsarbeten och byggen av grönområden som utförs i kommunens egen regi.

Mer läsning