Sibbo ska bli kommun utan hinder

LÄTT FÖR ALLA. Alla ska kunna röra sig enkelt i Sibbo oavsett rörelseförmåga. Bild: Eva Hagman

Promenader visar på ställen som är svåra för rörelsehindrade.

Kommunen har bett invånarna komma med förslag på hur Sibbo kan bli mer tillgängligt. Arton förslag lämnades in.

I kundserviceställena önskas fler induktionsslingor som hjälper dem som använder en hörapparat att lättare kommunicera. Bättre skyltning till Seniorcentralen i Nickby fanns också på önskelistan.

Många upplever att de branta gatuavsnitten kring hälsostationerna och matbutikerna är besvärliga. Att röra sig utomhus vintertid förorsakar också problem för en del på grund av snön och bristfällig sandning. Bilar som parkeras på trottoarer kan tvinga rörelsehindrade med rollator ut på körbanan.

En arbetsgrupp utarbetar ett program som ska förbättra tillgängligheten. Förutom att man frågar invånarna om deras åsikter promenerar man tillsammans med representanter för handikapprådet och äldrerådet i Nickby och Söderkulla. Platser som upplevs problematiska ska kartläggas.