Sibbo satsar stort på nygammal enhetsskola

NYBYGGE. Sipoonlahden koulus nya del ska stå klar år 2019. Skolans gamla del, som ligger bakom bildens byggnader, förnyas helt och det som blir enhetsskolan Sipoonlahden koulu är redo att ta emot elever redan året därpå. Bild:

Det är mindre än tio år sedan eleverna flyttade in i Sipoonlahden koulu men redan nu har byggnaden som sådan tjänat ut. – Lösningarna är gammaldags och skolan ska byggas om helt, säger Jukka Haakana, byggingenjör i Sibbo.

Sibbo kommun investerar sammanlagt 27,1 miljoner euro i Sipoonlahden koulu över de närmaste åren. Över 16 miljoner euro satsas på att bygga ut det existerande skolhuset medan resten av pengarna är vikta för en total ombyggnad av de lokaler där skolan är verksam i dag.

Sipoonlahden koulu började användas så sent som 2009 men enligt Jukka Haakana, byggingenjör på Sibbo kommun, är skolbyggnaden redan gammalmodig.

– Målet är att skapa en öppen läromiljö och för att skapa en sådan måste skolan byggas om helt. Det fungerar inte längre med små klassrum, säger han.

Mindre reparationer på skolan har i och för sig gjorts redan nu, bland annat har vissa tätningar bytts ut. Men det är alltså inte byggnadens skick som ligger som grund för storinvesteringen, utan snarare kraven på modern pedagogik.

Enhetsskola

Totalrenoveringen av det nuvarande skolhuset hänger också ihop med utvidgningen av skolan. Väggarna kommer emot i och med att Sipoonlahden koulu ska bli en enhetsskola för årskurserna 1–9. Dessutom ska det ordnas förskoleundervisning med kompletterande eftermiddagsverksamhet i byggnaden.

Därför byggs den nuvarande skolan på 7 100 kvadratmeter ut med 5 300 kvadratmeter. Utvidgningen svarar även mot det ökande antalet elever som inflyttningen i Söderkulla och södra Sibbo medför.

– Hela skolkomplexet, det vill säga nybygget och den ombyggda gamla delen, beräknas stå klart år 2020, säger Haakana.

Byggarbetena genomförs successivt och inleds med nybygget, som breder ur sig söder om det existerande skolhuset. Under byggperioden pågår undervisningen i den gamla delen precis som tidigare men då nybygget är klart – enligt beräkningarna år 2019 – flyttar en del av eleverna in där.

Paviljongfas

– Nybygget är mindre än den nuvarande skolan och vi kommer att beställa paviljonger för att få plats för alla elever, säger Jukka Haakana. Paviljonger behövs också vid skolans enhet på Lärdomsvägen. Den ska saneras på grund av dålig inomhusluft, så vi måste hyra in extra lokaler i vilket fall som helst.

När eleverna flyttar in i skolande nya del inleds arbetena på den gamla sidan som enligt planerna ska stå klar år 2020. Då finns det plats för cirka 1 300 elever.

Förutom på själva skolhuset satsas det runt 400 000 euro på gårdsmiljön, och här byggs bland annat en näridrottsplats.

Helheten som bildar den nya enhetsskolan Sipoonlahden koulu grundar sig på vinnarförslaget i en arkitekttävling som Sibbo kommun utlyste 2016. Ritningarna som nu genomförs är utformade av Sibbo kommun i samarbete med Finlands arkitektförbund.

FAKTA

Sipoonlahden koulu

27,1

miljoner euro satsas på att bygga ut Sipoonlahden koulu samt på att bygga om den existerande skolbyggnaden, byggd 2009..

7 100

kvadratmeter stor är den gamla delen.

5 300

kvadratmeter stor är nybygget.

Av investeringskostnaderna viks cirka 60 procent för nybygget och 40 för att bygga om den gamla delen.

Den nya enhetsskolan ska vara klar år 2020 och har då plats för 1 300 elever.

Mer läsning