Sibbo satsar på nytt villaområde i Söderkulla

Bild: Oskar Skogberg

Snart presenteras planerna för ett villabetonat havsnära bostadsområde norr om Söderkulla gård för allmänheten.

Sibbos detaljplaneschef Jarkko Lyytinen säger att kommunen redan har gjort utredningar och förhandsplanering, ärendet anhängiggörs nästa vecka.– Sedan tar vi emot åsikter och synpunkter från allmänhet...