Sibbo satsar på barnfamiljerna

Staten skär i stöden, men Sibbo kommun skjuter till mellanskillnaden.

De nationella grunderna för stöd för privat dagvård ändrades från början av augusti och stödet för privat dagvård blev mindre. I Sibbo har man ändå beslutat att kommunen skjuter till en del av stödet, så att föräldrar med barn i privata daghem inte behöver betala mer än förr.

För barn i förskoleåldern betalar Sibbo skillnaden mellan stöden direkt till de privata daghemmen. För yngre barn betalas hela stödet via Folkpensionsanstalten.

Sibbo kommun har också gått in för att ge alla barn subjektiv rätt till dagvård, oberoende av om båda föräldrarna jobbar eller studerar, eller inte.

Ansökningsblanketterna och detaljerade instruktioner kommer att ges senare i augusti. För den som redan har fått ett mindre stödbelopp eller inget stöd alls betalar Folkpensionsanstalten skillnaden retroaktivt.

Mer läsning