Sibbo säljer begagnat på nätet

Sibbo är en av de kommuner som börjat använda tjänsten kiertonet.fi för att sälja begagnad egendom.

Sajten är den offentliga sektorns öppna internetauktion, där tanken är att främja cirkulationsekonomin, hållbar utveckling och ansvarsfull konsumtion.

Kiertonet har bara säljare från den offentliga sektorn, medan köparna kan vara vem som helst.

För tillfället säljer Sibbo kommun bland annat använda maskiner, svetsar och möbler. I övrigt finns där allt från bilar till tunga borrar från olika håll i Finland.

Totalt 77 städer och kommuner deltar nu i Kiertonet. Man kan bekanta sig med tjänsten på www.kiertonet.fi.