Sibbo positivt till samarbete mellan fem enheter

Bild:

Kommunstyrelsen i Sibbo sänder vidare ett ja till regionalt samarbete på fem cylindrar inom social- och hälsovården i Nyland. Samtidigt kritiseras tvånget att ta ställning till en lösning där kostnader och konsekvenser är oklara.

Särlösningen med ett samarbete mellan fyra frivilliga samkommuner och Helsingfors stad ger enligt Sibbo kommun bäst möjligheter att organisera den framtida social- och hälsovården. Sibbo föredrar den lösningen framför en modell där hela landskapet tas med. Modellen med fem enheter har enligt kommunen tillräckliga muskler att möta invånarnas behov. Sibbo vill trygga det fortsatta samarbetet med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS).

I utlåtandet som kommunstyrelsen godkände på tisdagen konstateras det bland annat att kommuninvånarna har bättre möjlighet att påverka beslutsfattandet i en särlösning med fem självständiga enheter än de har i en landskapsmodell. Dessutom kan språkförhållandena beaktas. För Sibbo är det uttryckligen viktigt att också i fortsättningen få service på svenska på alla nivåer.

Sibbo hälsar ändå att det är inte är god lagberedning att de berörda kommunerna tvingas ta ställning till en lösningsmodell innan frågor om ekonomi, lagstiftning och konsekvenser är utredda. Kommunen uttrycker sin oro för tung och dyr byråkrati, och vill vara aktivt med i den fortsatta beredningen.

Mer läsning