Sibbo överväger förskoleundervisning i privat regi

I Sibbo föreslås att den lagstadgade förskoleundervisningen kan ske i privat regi.

Förslaget betyder i praktiken att privata tjänsteproducenter kan erbjuda förskoleundervisning och kompletterande småbarnsfostran i enlighet med lagen om grundutbildning. För tillfället erbjuds den enbart av kommunen och köpservicedaghem.

Bildningsnämnden i Sibbo behandlar ärendet den 24 oktober.

Förskoleundervisningens köptjänstavtal löper ut sommaren 2018. Efter det ordnas förskoleundervisning inte längre som köpt tjänst. Om förslaget godkänns kan de nuvarande producenterna av förskoleundervisning som köpt tjänst, om de så önskar, privatiseras och söka sig till att erbjuda lagenlig förskoleundervisning i privat regi.