Sibbo överväger förskoleundervisning i privat regi

I Sibbo föreslås att den lagstadgade förskoleundervisningen kan ske i privat regi.