Sibbo övergick till el från förnybara energikällor

Sibbo kommun har skrivit under ett elavtal med företaget Loiste Sähkömyynti. I avtal ingår att elektriciteten som levereras till kommunen kommer från förnybara energikällor.