Sibbo önskar snabb domstolsbehandling

STRANDBYGGANDE. Det är främst byggnadsordningens innehåll om byggande i strandmiljö som Finlands Naturskyddsförbunds Nylandsdistrikt vill pröva i domstol. Bild: Kristoffer Åberg

Kommunstyrelsen i Sibbo anser att de besvär som lämnades in mot den nya byggnadsordningen saknar grund. Dessutom vill man att besväranden, Finlands Naturskyddsförbunds Nylandsdistrikt, står för rättegångskostnaderna.

Förvaltningsdomstolen i Helsingfors har bett kommunstyrelsen i Sibbo om ett utlåtande av kommunfullmäktige före den 2 mars angående det besvär mot byggnadsordningen som lämnades in den 24 januari. Enligt Sibbos förvaltningsstadga är det styrelsen som ska ge utlåtandet, och utlåtandetexten behandlades i mötet på tisdagen.

Styrelseordförande Kaj Lindqvist (SFP) säger att eftersom Finlands Naturskyddsförbunds Nylandsdistrikt i sin besvärsskrift opponerade sig mot nästan alla förändringar i byggnadsordningen blir också kommunens utlåtande en omfattande historia.

– I utlåtandet bemöter vi varje påstående som den besvärande framfört. Vi konstaterar också att byggnadsordningen enligt oss uppfyller alla krav i markanvändnings- och bygglagen.

Lindqvist säger att kommunen förberett den nya byggnadsordningen med omsorg. För arbetet grundades en kommitté, byggnads- och miljöutskottet har involverats i arbetet och dessutom anlitades en utomstående expert på byggnads- och miljölagstiftning.

– Den övervakande myndigheten, det vill säga Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland anser också att byggnadsordningen uppfyller markanvändningslagen. Vi har också jämfört byggnadsordningarna i andra kommuner och alla de förändringar vi gjort är sådana som vunnit laga kraft i någon kommun i Finland.

I utlåtandet skriver styrelsen också att kommunen hoppas att domstolen kan behandla ärendet i brådskande ordning och att motparten bör ersätta de kostnader domstolsbehandlingen orsakar kommunen.

Mer läsning