Sibbo med som pilot då ny teknik tas fram

KONTAKT ÄR VIKTIG. Äldre som bor kvar hemma har nytta av direktkontakt till hälsovård och hemvårdare. Bild: Mostphotos

Staten satsar pengar på att ta fram ny teknik för äldrevården. Sibbo vill vara med som levande laboratorium. Det kan handla om teknik som hjälper hemvården att hålla kontakt med äldre som bor hemma.

Allt fler ska även i rätt dåligt skick klara sig hemma i framtiden. Då kan det underlätta att det finns robotiserade patientövervakningssystem. En sådan teknik skulle göra det möjligt att till exempel få kontakt med patienten via webbkamera. Då skulle man kunna göra rutinartade kontroller av till exempel puls och sockervärden.

Försök görs även för att ta fram klassiska robotar som kan hjälpa till att hämta, köra eller bära saker. Under projektet ska man även testa en ny generation servicerobotar.

För att utveckla ny teknik inom äldreomsorgen har staten som ett av sina spetsprojekt satsat över tre miljoner på något som kallas ROSE – Robots and the Future of Welfare Services. Ett antal tekniska högskolor och universitet är kopplade till det sexåriga projektet, men även Sibbo kommun är med som ett levande laboratorium.

– Vi försökte redan för några år sedan få finansiering för ett projekt av det här slaget, men lyckades inte. Nu ringde de från Finlands Akademi och frågade om vi fortfarande vill vara med, och det vill vi förstås, säger servicedirektör Helena Räsänen.

Sibbo vill vara pionjär inom ny teknik och har redan bland annat prövat på ökad kontakt med äldre hemmanboende via pekplattor. Räsänen understryker att det ingalunda är fråga om att ersätta den mänskliga kontakten.

– Mänsklig kontakt är lika viktig i framtiden som nu. Men vi kan utnyttja ny teknik till att underlätta vardagen.

Mänsklig kontakt är lika viktig i framtiden som nu. Men vi kan utnyttja ny teknik till att underlätta vardagen.

Vilken typ av hjälp äldre vill ha ska projektet också ta reda på genom att involvera äldre i projektet. Helena Räsänen tror att en person med funktionshandikapp gärna vill ha hjälp av en liten robot som tar upp saker man tappat på golvet, eller som hjälper till att trä på strumpor och dylikt.

– Jag är glad att vi blev projektets levande laboratorium. Det är viktigt att projekt av det här slaget är förankrade i den verklighet där de ska fungera.

Kommunens hemvård har redan deltagit i tre verkstäder där man kartlagt vilka arbetsuppgifterna är inom hemvården och hur en typisk arbetsdag ser ut.

Aalto-universitetets professor Ville Kyrki som leder projektet, konstaterar att man ska utreda potentiella behov i samarbete med serviceproducenter och klienter. Och det är just där som hemvården i Sibbo kommer in.

Mer läsning