Sibbo måste utreda nya tillfälliga utrymmen för skolorna

Skolutrymmena ska självklart vara hälsosamma och trygga.