Sibbo kommuns webb får nytt utseende

Webbplatsen ska bli lättare att använda i olika mobila apparater.

Sibbo kommuns webbsidor kommer att få ett nytt utseende den 2 mars. Efter förnyelsen kommer sidorna att skala sig så att de anpassar sig i olika storleks apparater, till exempel i mobila apparater. Senast sidornas utseende förnyades var på hösten 2007, sedan dess har sidorna bara genomgått mindre förändringar.

Sidan kommer nu att förnyas helt och hållet och också och huvudmenyn kommer att ändras. Målet är att förbättra användarvänligheten.

När den nya webbplatsen publiceras kommer webbplatsen eventuellt att vara ur bruk under en kort tid. Också vissa sidors webbadress har ändrats eller kommer att ändras.

HISTORISK SIDA. Före den senaste förnyelsen 2007 hade Sibbos hemsida ett ganska luftigt och fräscht utseende. Bild: Sibbo kommun / Skärmdump