Sibbo kan sälja det gamla pumphuset

TILL SALU? På måndagen bestämmer tekniska utskottet om pumphuset ska sättas till försäljning. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

På måndagen tar tekniska utskottet ställning till förslaget att sälja det gamla pumphuset i Sibbo Ådal.

Till planerna hör att sälja pumphuset tillsammans med ett outbrutet markområde på ungefär 287 kvadratmeter. Den exakta arealen slås fast under försäljningsförhandlingarna. Enligt förslaget som utskottet tar ställning till säljs byggnaden i befintligt skick och med de begränsningar som fastställs i planläggningen och i reglerna för bygglov. Särskilt bör de intresserade köparna beakta att pumphuset står på ett område som kan drabbas av översvämningar. Om byggnaden förstörs till exempel i en brand man inte ens med undantagslov bevilja tillstånd för ett nybygge.

Intressenterna bör uppge det pris de är beredda att betala och klarlägga vad byggnaden ska användas till. Man ska också presentera en plan för tidtabellen, den framtida verksamheten och för hur byggnaden kan vara till nytta för Sibboborna. I beredningstexten står det att pumphuset har en särskild plats i kommuninvånarnas hjärtan. Till exempel då kulturväsendet ordnade en tävling om offentlig konst år 2016 fick pumphuset flest röster.

Pumphuset som ligger vid Nickbyvägen 248 byggdes för sjukhusets bruk och det stod klart år 1914. Byggnaden är i dåligt skick och kommunen har inte haft någon användning för den på flera år. Pumphuset är ändå en viktig del av områdets historia och man får inte riva huset eller ändra utseendet på fasaden utan tillstånd från byggnadsövervakningen.

Mer läsning