Sibbo kan gå sin egen väg

Strävan att blanda boende, business och tjänster och att stomlägenhetsprincipen avskaffades ger Sibbo en ny och enastående chans att på egna villkor gestalta sin framtid.

För kanske 50 år sedan ansågs det fint att bygga samhället så att nya sovstäder bildades som isolerade metastaser ute i skogen. I dag är strävan den motsatta, att skapa bebyggelse som hänger samman me...