Sibbo jobbar vidare på sin tågtrafik

TÅG. Kalevi Kämäräinen hänvisar till danska lösningar och metoder, som Lokaltog A/S:s pendlingståg. Bild: Pressefoto: Lokaltog A/S

Tågtrafiken på sträckan Nickby-Kervo kunde förverkligas avsevärt billigare än man tidigare tänkt, hävdar en ny utredning. Sibbos kommundirektör är försiktigt positiv.

Enligt en utredning gjord av Föreningen Suomen rautatiematkustajats ordförande Kalevi Kämäräinen kunde tågtrafiken mellan Nickby och Kervo förverkligas för knappt nio miljoner euro.

Summan är klart mindre än den nuvarande uppskattningen på 30 miljoner euro, och bygger på en mindre satsning på plankorsningar – något som går emot den tidigare utredningen som utgår ifrån att man tar bort alla plankorsningar och dubbla spår på två olika ställen för att tågen ska kunna mötas.

Säker sträcka

Enligt Kämäräinens utredning är det onödigt att ta bort alla plankorsningar eftersom det är osannolikt att sträckan Nickby-Kervo är så farlig att det skulle behövas av säkerhetsskäl. För att ytterligare sänka kostnaderna föreslår han att tågen kunde gå en gång i timmen i stället för var tjugonde minut som tidigare utredningar föreslagit.

En titt på Trafikverkets plankorsningstjänst visar att alla plankorsningar på sträckan är försedda med bommar.

Kämäräinen frågar sig också, som en tankelek, om de lägre kostnaderna kunde tillåta tågtrafik till Borgå. Slutsatsen är att det vore värt att reda ut tågtrafik som inte är elektrifierad.

Sibbos kommundirektör Mikael Grannas har inte hört om utredningen när ÖN ringer upp på onsdagen. När han skummat igenom den är han försiktigt positiv, även om han ställer sig frågande till vissa detaljer. Den ursprungliga utredningen beställdes av Ramboll tillsammans med HRT, och kostnadskalkylen bygger på ett antal stora investeringar som måste göras.

– Styrgruppen träffas i morgon kväll (läs: torsdag kväll). Och så ska jag träffa min kollega i Kervo med anledning av saken. Jag ska skicka utredningen till beredarna.

Grannas påpekar att det finns en rad investeringar som lett till uppskattningen på 30 miljoner euro, varav flera har kommit från kommunikationsministeriet. Däribland finns en undergångstunnel i Tallmo bostadsområde som kostar flera miljoner euro. Man tittar också på stationsplaneringen för bland annat Nickby och sidospåren där.

– Utredningen är från 2015 och utgår ifrån att man borde få bort alla plankorsningar. Och de har ju bommar, och frågan är hur kommunikationsministeriet tolkar det.

Majoriteten av kostnadsuppskattningen kommer ändå från växlar och sidospår för att tillåta tågen att möta varandra, och Grannas är nyfiken på Kämäräinens tankar kring de aspekterna av helheten.

– Där finns säkert idéer och tankar som kan vara av nytta.

Nya beräkningar

Oavsett vilken vikt föreningens utredning har i slutändan var ett möte för den nyinstallerade styrgruppen för tågbanan Nickby-Kervo inprickat till torsdag kväll. På onsdagen säger Grannas att mötet är det första, och att meningen är att gå igenom en rad frågor från ansvarsfördelning till den politiska lobbningens roll. Utöver det har man ny fakta som ska kunna spela en roll när man börjar lobba för trafiken på allvar.

– Vi har tittat på befolkningsprognoserna utöver det som Statistikcentralen har, alltså planläggningsmålsättningar och pendlingsområden. Vi ser hur människor rör sig och vad det betyder för befolkningsunderlaget. Där ser vi också på allt från Nickby till Hindhår, Andersböle och Laukkoski. Med de här siffrorna är ekvationen för lönsam trafik en helt annan än man får från Statistikcentralen.

Mer läsning