Sibbo huvudbibliotek renoveras – biblioteken stängda under en del av maj

Huvudbiblioteket i Nickby flyttar till den före detta matsalen i Nickby gamla skolcentrum under ett drygt år. Biblioteksbyggnaden måste saneras och arbetet börjar i maj.

Biblioteksfastigheten på Stora Byvägen är i dåligt skick och måste renoveras. Arbetena börjar i maj och under den tiden fungerar biblioteket i gamla skolcentrum.

Huvudbiblioteket är stängt under tiden 1–22 maj både på grund av flytten och av att man kör in ett nytt bibliotekssystem. Även returneringsluckan är ur bruk. Huvudbiblioteket öppnar sina dörrar i de tillfälliga lokalerna 23.5.

Bytet av bibliotekssystemet inverkar också på verksamheten vid Söderkulla bibliotek och nätbiblioteket. De är stängda under tiden 6–22.5. Under den tiden är det inte möjligt att förnya lån, returnera material eller göra reserveringar. Lånetiderna förlängs så att lånens förfallodagar inte inträffar under den tid biblioteken är stängda. E-böcker kan lånas hela tiden.

De totala kostnaderna för projektet väntas uppgå till cirka 2,15 miljoner euro.